Kahtlustatavate kuritegude uurimine on kestnud üle aasta. Juurdlusega seoses on üle kuulatud ligi sada tunnistajat ja lisaks räägitud telefoni teel veel 50 inimesega, vahendab Helsingin Sanomat.

Politsei teatas, et teavitab eeluurimise tulemuste kohta, sest asi on ühiskondlikult oluline ja eeluurimise vastu on olnud suur meediahuvi.

Helsingin Sanomat on kirjutanud, et Baltzar on arendanud oma teatrist kultuse, kus manipuleeritakse noorte naiste ja tüdrukutega.

Politsei kahtlustab Baltzarit mitmetes kuritegudes, mille ohvriks on eeluurimise andmetel langenud seitse 1980. kuni 2000. aastatel sündinud naist. Osa ohvritest olid kuritegude toimepanemise ajal alaealised.

Kahtlustatavad kuriteod on toime pandud 2004. aasta 1. augustist kuni 2019. aasta 19. novembrini Helsingis, Espoos, Raaseporis, Suonenjokis ja Kuopios.

Kuritegudeks on raske inimkaubandus ja inimkaubandus, raske vägistamine, raske lapse seksuaalne kuritarvitamine, vägistamine, seksuaalne kuritarvitamine, vägivalla kasutamine ja ebaseaduslik ähvardamine.

Politsei kahtlustab, et Baltzar tutvus tüdrukute ja noorte naistega Helsingis ning värbas nad oma teatritegevusse. Kahtlustatakse, et ta meelitas ohvreid enda juurde kõigepealt külla ja aega veetma ning lõpuks elama. Veel kahtlustatakse, et elukohti on olnud alguses mitu Helsingi piirkonnas ja lõpuks suur korter Tammisaaris.

Lisaks sellele on Baltzaril olnud kasutada korter Kuopios. Korterites elas lisaks Baltzarile kaks naist, keda kahtlustatakse inimkaubandusele kaasaaitamises, ning erinev arv noori naisi.

„Politsei kahtlustab eeluurimise põhjal, et kuritegudes kahtlustatav on kannatanute kaitsetut olukorda ja sõltuvat seisundit ärakasutades ning vähemalt osa kannatanutest ka survestades värvanud neid oma kogukonda ja majutanud neid erinevates korterites, et muuta nad seksuaalse kuritarvitamise ja/või sunnitöö objektiks ning panna nad inimväärikust haavavatesse tingimustesse,” ütles juurdluse juht, kriminaalkomissar Saara Asmundela.

Kaitsetu olukorra näol viidatakse politsei teatel sellele, et kõik kannatanud on olnud noored, kuigi mitte kõik alaealised, ja neil on olnud juba varasemas elus probleeme, millest nad Baltzarile rääkisid. Seega on Baltzar nende haavatavast seisundist teadlik olnud.

Sõltuv seisund põhineb muu hulgas sellel, et kannatanud on olnud Baltzarist majanduslikult ja elukoha suhtes sõltuvad. Osal neist oli ka töösuhe Baltzari ühendusega. Lisaks sellele kasutas Baltzar ära oma positsiooni tuntud kultuuritegelasena.

Politsei kahtlustab, et Baltzari kodus elati nagu ususektis: kannatanud pidid Baltzari juures elades tegutsema tema reeglite ja käskude järgi. Reeglid puudutasid muu hulgas kannatanute riietumist ja väljanägemist, söömist, liikumist ja kontakte väljaspool kogukonda.

Politsei kahtlustab lisaks, et kannatanud eraldati oma peredest ja sõpradest ning nad ei tohtinud inimestega väljaspool kogukonda kontaktis olla. Kahtlustatakse, et mingil määral piirati ka kannatanute koolis käimist või õpinguid.

Kahtlustatakse, et kannatanute vastu kasutati vägivalda ja kogukonnas valitses hirmuõhustik. Veel kahtlustatakse, et osa kannatanutest langes seksuaalkuritegude ohvriks.

Need, kellel oli tööleping, kandsid neile makstud palga peamiselt Baltzari arvele. Politsei kahtlustab, et kannatanuid sunniti tasuta või asjakohase tasu, vabade päevade ja puhkuseta tegema ülipikki tööpäevi.

Baltzar peeti kinni tema korteris Tammisaaris 2019. aasta 19. novembril. Samal päeval toimus seal läbiotsimine, mille käigus konfiskeeriti suur kogus esemeid ja materjali, muu hulgas erinevaid dokumente ning foto- ja videomaterjali, mida on kasutatud tõenditena.

21. märtsil otsustas kohus Baltzari vahi alla jätta, kus ta viibib siiani.

Roma rahvusest Baltzar on sündinud 1942. aasta 9. juunil ja on avaldanud üle 72 kirjandusliku teose, sealhulgas romaane, novelle, näidendeid ja muusikale, ühe filmi, libretosid ja telesarjade käsikirju. 1976. aastal asutas Baltzar Põhjamaade esimese roma teatri Dromi.