Lutsari sõnul lähtutakse valitsust nõustavas teadusnõukojas Haiguste ennetuse ja tõrje Euroopa keskuse (ECDC) soovitustest arvestada olukorda hinnates mitut komponenti - nakatunute arv, positiivsete suhe neist ja kui suur on haiglate haiglate kolmanda taseme intensiivravi kohtade hõive. Kolmas tase tähendab sisuliselt juhitavat hingamist nõudvat patsienti.