Minister Reinsalu avaldas heameelt, et Eesti ja Taani kahepoolsed suhted on tihedad ning riigid on samameelsed. Minister tänas ja tunnustas Taani panust piirkonna julgeoleku tagamisel. "Taani sõdurite kohalolekut Tapal, samuti osalemist Balti õhuturbes ja NATO Põhjadiviisi staabis hindab Eesti väga kõrgelt."

Minister rõhutas, et Eesti jaoks on regionaalse koostöö edendamine prioriteet. "Jagame Taaniga sarnaseid väärtusi ja teeme tihedat koostööd nii Põhja-Balti koostööformaadis, Euroopa Liidus, NATOs kui ka idapartnerluses," rääkis Reinsalu. "Lahates olukorda Valgevenes nõustusime, et peame Valgevene rahvast toetama nii moraalselt kui ka praktiliselt ja nõudma nii vangistatud opositsiooniliidrite kui ka rahumeelsete protestijate vabastamist."

Ministrid tõdesid, et Navalnõi mürgitamine on näide küünilisest, inimsusevastasest ja rahvusvahelist õigust eiravast käitumisest. Toonitati vajadust sõltumatu ja rahvusvahelise OPCW eksperte kaasava uurimise järele. Ministrid nõustusid, et Euroopa Liit peab vajadusel olema valmis kehtestama piiravad meetmed.

Muu hulgas arutasid ministrid vajadust arendada regionaalsete ühenduste, sh taastuvenergia kasutamise võimalusi. "Koostöö partneritega parandab regiooni varustuskindlust ja vähendab energiasõltuvust," ütles Reinsalu. "Mõlemad riigid peavad oluliseks piirkonna riikide koostöö arendamist ja energiaallikate mitmekesistamist, samuti taastuvenergia kasutamise suurendamist. Läänemere piirkonnas on selleks mitmeid võimalusi – Eesti ja Läti on teinud esimesed sammud ühise avameretuuleprojekti ettevalmistamiseks Liivi lahes ning meie võrguoperaatorid on käivitanud kogu Baltikumi avamere tuuleenergiavõrgu Offshore Grid Initiative."

"Eesti on tänulik Taani koostöö eest küberdiplomaatia valdkonnas – sealhulgas Euroopa Liidu kübersanktsioonirežiimi rakendamisel sel suvel," ütles Reinsalu. "Kõnelesime ka Eesti Arktika Nõukogu vaatlejaliikme taotlusest ning kinnitasin Eesti huvi osaleda Arktika regiooni jätkusuutlikus arengus."