Eesti Ajakirjanike Liidu (EAL) juhatus jälgib murega, kuidas erameedia ja avalik-õigusliku meedia vastasseis mõjub ajakirjanike töövõimalustele ning ajakirjandusvälja mitmekesisusele.

EALi juhatus on seisukohal, et piirangute ja keeldudega ajakirjandusvälja kitsendamine ei ole ei seal tegutsevate ajakirjanike ega auditooriumi huvides.

Seevastu on vaja tagada jätkusuutlikkus nii kasumit taotlevale erameediale, kaitstes Eesti reklaamiturgu, kui ka seaduses ettenähtud ülesandeid täitvale ERRile, tagades sellele praegusest pikema perioodiga ja selgema rahastuse ning meediaorganisatsiooni ülesanded.

EALi juhatuse hinnangul ei vasta tõele Meediaettevõtete Liidu väide, nagu poleks online-uudiste edastamine ERRi ülesanne, mistõttu see põhjustab meediaturul ebaausat konkurentsi.

"Vastupidi, online-uudiste edastamine on oluline osa tänapäevasest avalik-õigusliku meediaorganisatsiooni väljunditest," seisab EALi avalduses. "Küll aga näitab see väide, et ERRi seadus on ajale jalgu jäänud. EALi juhatus on veendunud, et demokraatlik ühiskond vajab kanalite võimalikult suurt mitmekesisust, mitte kontsentreerunud erameediat ja hambutut traditsioonilise ringhäälingu raamidesse surutud avalik-õiguslikku meediat."

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid