Õppuse stsenaariumi kohaselt olid kaitseliidu üksused jäänud maha vastase poolt kontrollitavale alale, eesmärgiga hävitada nende üksusi. Õppuse käigus varitsesid üksused teedel liikuvaid vastaste üksusi, viisid läbi ründretki ning harjutasid Tartumaa ühe olulisema veetakistuse, Suur-Emajõe ületamist.

"Territoriaalkaitse läbiviimisel on üks oluline osa muuta meie lahingkeskkonnas leiduvad takistused uuteks võimalusteks ja sellega kasvatada allüksuste võitlusvõimet," ütles Tartu maleva väljaõppeülem kapten Margus Lillak.

Tartu maleva pealiku ja Lõuna MKR-i ülema kolonelleitnant Kaido Tiituse sõnul annab tegutsemine oma kodukohas kaitseliitlastele selged eelised vastase ees. "Nii-öelda "raamidest väljapoole mõtlemine" on kaitseliitlaste jaoks tavapraktika," ütles ta.

Kolonelleitnant Tiituse sõnul näitas õppus, et kaitseliitlased on valmis taolistes lahinguvälja tingimustes efektiivselt tegutsema.

SIBUL leiab tänavu aset kolmes etapis septembris ja oktoobris Tartu-, Valga- ja Võrumaal ning sellest võtavad osa kõik kaitseliidu Lõuna-Eesti malevad. Tartu malev viis õppuse läbi Kardla, Võnnu ning Kastre piirkonnas.