„Erinevad destruktiivsed jõud, keda kütavad üles selliste riikide nagu Poola, Leedu, Tšehhi ja Ukraina juhtkonnad, on võtnud ette katseid konstitutsioonivastaseks võimuvahetuseks. Tänu riigivõimuorganite ladusale tegevusele ja Valgevene rahva toetusele Valgevene Vabariigi presidendi otsustele õnnestus päästa riik seadusetusest ja omavolist,” kuulutas Hrenin, vahendab Tut.by.

Hrenin tunnustas Venemaa ja Hiina ning teiste ühisistungil viibinud riikide sõjalis-poliitilist juhtkonda Valgevenele osutatud abi eest „raskel ajal”.

Hrenini sõnul on „teatud jõud Läänes”, keda on saatnud ebaedu katsel korraldada „värvilist revolutsiooni”, läinud tegelikkuses üle Valgevene riigi vastase hübriidsõja vormidele ja meetoditele, „kasutades seejuures pretsedendituid diplomaatilise ja poliitilis-majandusliku surve meetmeid”.

„Täna toimub ränk lahing informatsioonilise ülekaalu saavutamiseks,” teatas Hrenin.

Hrenin märkis veel, et NATO grupeering Valgevene naaberriikides on viimase kümne aastaga kasvanud 17 korda ja sõjaväeõppuste arv viis korda.