Tallinna kalmistute kasutamise eeskirja järgi on hooldamata hauaplats rohtunud või võsastunud, hauakivid on muutunud loetamatuks või piirded on oluliselt sammaldunud, läbi roostetanud ja lagunenud ning hauaplatsile kogunenud prahist ja lehtedest on ilmne, et seda ei ole pikka aega hooldatud. Hooldamata hauaplats antakse taaskasutusse, kui viimasest matusest on möödunud vähemalt 20 aastat.

Kadrioru Park on välja saatnud teavituse ülevaatusest kõigile kasutajatele, kelle ajakohased kontaktandmed on registris. Ühe kuu jooksul on kõigil võimalus teavitusele reageerida ja hauaplats korrastada ning anda kalmistule teada oma soovist jätkata hauaplatsi kasutamist. Paraku enamikul hooldamata hauaplatsidest puuduvad ajakohased kasutajate kontaktandmed kalmisturegistris, sest viimne matus on toimunud aastakümneid tagasi ning taotlust lepingu sõlmimiseks ei ole esitatud.