Läänemere päeval korraldatakse Eestis (aga ka Soomes, Rootsis ja Venemaal) erinevaid ettevõtmisi, mille eesmärk on innustada inimesi märkama Läänemerd ja selle seisundit ning julgustada neid tegema konkreetseid tegusid mere olukorra parandamiseks.

Paneelvestlusel otsiti vastuseid küsimustele: miks on nii, et ühes maailma kõige innovaatilisematest piirkondadest asub üks maailma reostatuimatest meredest? Mida olukorra parandamiseks juba ette on võetud ja mida peaks veel tegema? Mida saavad teha üksikisikud, mida ettevõtted?

Avasõnad ütles Soome suursaadik Timo Kantola ning vestlust modereeris Kristo Elias (ERR). Vestluses osalesid Eesti kliima- ja energiapoliitika erisaadik Kaja Tael, Joonas Plaan Eestimaa Looduse Fondist, ettevõtja Peter Ingman ning Marek Strandberg.