Satelliidiandmeid on kogutud alates 2003. aastast, mil arktiline saar kaotas 255 miljardi tonni võrra jääd. Sama suur kogus sulas Gröönimaal nüüd aga kõigest mulluse aasta juulikuu jooksul. Kokku kaotas saar mullu 532 miljardit tonni jääd. Mullu oli ka lumevaene aasta, mis tähendas, et uut jääd tekkis suhteliselt vähe. Alljärgnev graafik näitab jää kadumise kiirust varasema mudelprojektsiooni ja viimase 17 aasta jooksul kogutud satelliidiandmete järgi.

Uurijate hinnangul oli nii suur sulamine tingitud niinimetatud blokeerivast kõrgrõhkkonnast, mis takistab külmal õhul Gröönimaa kohale liikuda. Samast ilmastikumustrist on tingitud ka lumevaegus.

„Need numbrid olid väga šokeerivad ja masendavad,” tõdes uuringut juhtinud Ingo Sasgen ajalehele Guardian. „Ent see pole ka väga üllatav, kuna ka 2010 ja 2012 olid suure sula aastad. Sõnum on selles, et jääkilbi olukord on rängalt tasakaalust väljas. Kui sularekordeid vaadata, siis ajaloo viis kõige suuremat sula-aastat on olnud viimase kümnendi jooksul ja see on põhjus muretsemiseks.”