Enam kui 700 kilomeetri pikkust piiri tohib praegu ületada vaid ametlike piiripunktide kaudu ja reisidokumentide olemasolul. Piirialade elanikud saavad piiri ületada lihtsustatud korras, samuti lihtsustati Rootsi piirialade elanike sisenemiskorda.

Passikontroll kehtestati tänasest ka Taanist, Islandilt, Kreekast, Maltalt ja Saksamaalt tulijatele. Enamik ülejäänud Euroopa riike on Soome „mustas nimekirjas” juba varasemast.

Uued piirangud tähendavad muu hulgas, et ainult Itaaliast, Ungarist, Slovakkiast, Eestist ja Leedust tulijad võivad riiki siseneda ilma mõjuva põhjuse ja kahenädalase karantiinikohustuseta.

Viimase kahe nädala haigestumus koroonaviirusesse oli Eestis 9,2 inimest 100 000 kohta, mistõttu valitsus otsustas eelmisel kolmapäeval, et piiranguid Eestist Soome reisimisele ei ole veel vaja kehtestada. Juhiseid uuendatakse hiljemalt kahe nädala jooksul.

Soome terviseameti väljatöötatud nn valgusfoori süsteem tähendab, et välisriigid jaotati kolme gruppi.

Rohelisse gruppi kuuluvad riigid, kus registreeritud nakatunute arv on 100 000 elaniku kohta väiksem kui kaheksa. Nendest riikidest saabujatele ei kehtestata mingeid piiranguid. Sellesse gruppi kuulub praegu ka Eesti.

Kollasesse gruppi kuuluvad riigid, kus nakatunute arv on kõrgem kui kaheksa. Nendest riikidest saabujad peavad järgima eneseisolatsiooni nõudeid, kui valitsus ei otsusta teha erandit.

Punasesse gruppi aga kuuluvad riigid, kust saabujatele kehtestatakse kõige karmimad piirangud: neid hakatakse Soomesse saabudes testima ja nad paigutatakse vajadusel ametkondade otsusega karantiini.