Justiitsminister Raivo Aeg (Isamaa) otsustas tagantjärele mitte kinnitada kultuuritegelasele ning See Pole Okei konto loojale Mikk Pärnitsale antud auhinda vägivallaennetusse panustamise eest - seda seetõttu, et ta polnud auhinna statuudist lähtuvalt vajalikku protseduuri läbinud ning enne tseremooniat auhinnalisi oma käskkirjaga kinnitanud. Küll aga ilutseb Pärnitsale antud diplomi all Aegi enda allkiri.

Kuidas siis nii?

Minister märkis Delfile, et "ju ma siis ei süvenenud niivõrd".

"Mis nende diplomitega on - terve diplomite pakk pandi ette, panin allkirja ära," kirjeldas Aeg, kuidas tema signatuur sai antud aukirjale, mille ta hiljem omaenese käskkirjaga kehtetuks tunnistas. "Ju ma siis ei süvenenud niivõrd."

Kas nii siis käibki - minister saab endale pataka dokumente ning allkirjastab need nii, et täpsemalt ei tutvu?

Aeg selgitas, et siinkohal tuleb mängu ülejäänud ministeerium: allkirjade andmine diplomitele, mis nõuavad kehtimiseks eraldi tema käskkirja, ei omavat üldse mingisugust tähtsust. Ametnike töö on protseduurid korrektselt läbi viia - ministril on muud töökohused täita.

"Vaadake, ma tõesti ei teadnud seda," ütles Aeg. "See on ministri töö puhul kõige vähem tählelepanu vääriv asi, et reglemendid on täidetud. Ministri tähelepanu nõuavad muud asjad - näiteks, et seaduseelnõud on korralikult koostatud."

Aeg andis allkirja, süübimata nimedesse.