„Hindame asjade seisu venekeelse elanikkonna õigustega Lätis ja Eestis diskrimineerivaks. Nendes riikides esineb enneolematu massilise kodakondsusetuse häbiväärne nähtus, peamiselt venekeelse elanikkonna seas, kes on ilma jäetud põhilistest demokraatlikest ja sotsiaalmajanduslikest õigustest,“ vahendab TASS Lavrovi sõnu.

Tema sõnul on praeguse olukorra tõsidust arvestades rahvusvaheline kriitika endiselt ebapiisav. „Oleme veendunud, et Balti riigid ei peaks kasutama Euroopa Liitu kuulumist oma ebaseadusliku tegevuse poliitilise "kattevarjuna",“ märkis minister.

Ta tõotas, et Venemaa välisministeerium kaitseb järjekindlalt mittekodanike huve, kasutades kontrollimehhanismide võimalusi rahvusvähemuste õiguste kaitsmiseks ÜRO, OSCE ja Euroopa Nõukogu raames.

Vene diplomaadid rõhutavad kodakondsusetuse probleemi lahendamist kahepoolsete kontaktide käigus Baltimaade kolleegidega, märkides, et heanaaberlike kahepoolsete suhete loomise üheks tingimuseks on Läti ja Eesti poolne rahvusvaheliste standardite järgimine, mis tagaks elanikele võrdsed õigused saada kodakondsus, lausus Lavrov.

Venemaa välisminister tuletas meelde, et avaldatud on hulgaliselt rahvusvaheliste organisatsioonide soovitusi, kes on korduvalt pöördunud Läti ja Eesti ametivõimude poole üleskutsega teha vajalikke jõupingutusi, et nende keelepoliitika ja seadusandlikud normid ei tooks kaasa otsest ega kaudset diskrimineerimist.

Kodakondsuseta isikute arvu langus nii Eestis kui Lätis kulgeb aga väga aeglaselt - peamiselt venekeelsete elanike surma ja väljarände tõttu, märkis Lavrov.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid