Valgevene pealinnas on vastu nädalavahetust vaiksem kui varasematel päevadel. Delfi palus Minski erikorrespondendil vaadata, kuidas ja kas kajastavad riigi poliitilist kriisi kohalikud trükiväljaanded. Tuleb välja, et värsked peamised lehed pühendavad sündmustele vägagi palju ruumi ja tähelepanu.

Selle nädala Valgevene versioon ajalehest Argumentõ i faktõ on paigutanud esiküljele foto pühapäevasest enneolematult suurest, sadu tuhandeid inimesi kokkju toonud meeleavaldusest. Leht küsib: “Mis toimub?" Ja lubab fakte, arve, emotsioonideta argumente ning eri vaatenurki.

Ja tõsi — lehe esimesed neli avakülge räägivad kõik valimistele järgnenud sündmustest. Väljaanne on peateemaks valinud esimeste meeleavaldustega kaasnenud massilised inimeste kinnipidamised ja arreteerimised. Terve külg pühendatakse julgeolekujõudude poolt vangis hoitud inimeste lugudele.

“Paljud kinnipeetutest on vabastatud ja nad saavad rääkida üleelatust,” seisab loo alguses. “Suurt osa nendega juhtunust on raske isegi ette kujutada ja selgitada. Nende lausete lugemine võib tekitada füüsilist valu,” hoiatab Argumentõ i faktõ lugejaid.

Valgevene Komsomolskaja pravda pühendab veel rohkem ruumi sündmuste laiale käsitlusele. Esikaanele on küll suurelt saanud laulja Inna Afanasjeva, kuid temagi sõnum on võimukriitiline. “Ei tea isegi, milliseid sõnu kasutada viimaste päevade õuduste kohta,” räägib laulja. Kuid samuti on esiküljel selge viide võimude jõukasutamise kohta rahumeelsete meeleavaldajate vastu.

Komsomolskaja pravda räägib viimase nädala sündmustest lausa kaheksal küljel. Kõigepealt kirjeldatakse põhjalikult “riigi ajaloo kõige massiivsemat” meeleavaldust. Seejärel, samuti kahel küljel, kirjeldatakse kõikvõimalikke üle maa alanud streike. “Inimesed on meelestatud kategooriliselt — täita tuleb kõik nõudmised või me ei lähe tööle,” ütleb loo pealkiri. Nagu teinegi leht, näidatakse ja kirjeldatakse “Komsomolkas” ka kinnipeetud inimeste saadud vigastusi ja nendega juhtunud õudusi.

Lehe sabas tullakse teema juurde tagasi veel praktilisemal moel. Väljaande psühholoog annab tervel küljel nõu, kuidas tulla emotsionaalselt toime nende raskete päevadega. Ta vastab küsimustele, kuidas lastele seletada toimuvat, aga annab samuti nõu, kuidas mitte sugulastega tülli minna. Leht toob ära ka terve rea kontakte, kust inimeesed saaksid murede korral abi küsida.