Ratase sõnul ei tunnusta EL Valgevene presidendivalimiste tulemusi, sest valimised polnud vabad ega õiglased. "Toetame Valgevene rahva püüdlusi ja tahet muutusteks. Ainult neil on õigus valida vabalt oma tulevikutee," ütles peaminister.

Ratas rõhutas, et rahumeelsete protestide vägivaldne mahasurumine ja opositsiooni rõhumine on lubamatu. "Valgevene inimesed on näidanud üles soovi demokraatlikeks muutusteks, kuid Valgevene juhtkond on vastanud sellele jõu ja vägivallaga. Kutsume ametivõime üles hoiduma igasugusest vägivallast, poliitvangid ja rahumeelsete protestide käigus kinnipeetud vabastama ja alustama kõiki osalisi kaasavat dialoogi lahenduse leidmiseks," sõnas peaminister. EL on valmis panustama kriisi rahumeelsesse lahendusse ning ülemkogu toetas ideed Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) kaasamiseks.

Euroopa Liit jätkab ettevalmistusi, et peatselt kehtestada sanktsioonid Valgevene isikutele, kes on seotud valimisrikkumiste ja meeleavalduste vägivaldse mahasurumisega.

Ratas tõi esile ELi toe olulisust Valgevene kodanikuühiskonnale. "Valgevene inimesed peavad saama Euroopa Liidu abile loota. Peame jätkama abistamist Idapartnerluse kaudu ja suurendama toetust Valgevene kodanikuühiskonnale ja vabale ajakirjandusele," sõnas peaminister.

Samuti teatas Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ülemkogule kavatsusest suurendada toetust Valgevenele. Eesti valitsus otsustas eile toetada Valgevene kodanikuühiskonda 100 000 euroga.

Peaminister pidas oluliseks, et Valgevenes toimuv oleks rahvusvahelise kogukonna tähelepanu all. "Eesti algatusel arutas ÜRO Julgeolekunõukogu eile Valgevenes toimuvat. Kindlasti on oluline, et Euroopa Liit ja liikmesriigid tegutseksid Valgevene küsimuses operatiivselt ning aktiivselt rahvusvahelistes organisatsioonides. Koos on meie hääl tugevam," sõnas peaminister.

ELi riikide juhid arutasid ka Türgi ebaseaduslikku puurimistegevust Ida-Vahemerel ning Malis toimunud põhiseadusevastast riigipööret.