Eile leidis aset neljandat aastat toimuv vägivallennetuse auhindade väljaandmise tseremoonia, kus tõstetakse esile vägivallennetusse panustanud isikuid.

Tänavu avaldati tunnustust Eero Epnerile, Kärt Anveltile, Mikk Pärnitsale, Marianne Ubalehele, Anna Markinale, Rita Kaasikule, Sirle Blumbergile ja Kristiina Luhtile.

Eilne tseremoonia on põhjustanud poleemikat mitmel tasandil.

Esiteks - sotsiaalmeedias võis leida vastakaid arvamusi auhinna osaliseks saanud kultuuritegelase Mikk Pärnitsa riietuse kohta. Teiseks - justiitsminister pidas vajalikuks Mikk Pärnitsa poolt tseremoonial peetud kõne kritiseerida. Kolmandaks - tuleb välja, et auhinnalised on sel aastal nimekirja sattunud statuuti rikkudes ning iga isiku teened tuleb üle vaadata.

Raivo Aeg avalikustas viimase asjaolu sotsiaalmeedias, ööpäev peale tseremooniat.

Rõhuasetus: Pärnits, Pärnits, Pärnits

"Auhinna statuut näeb ette, et komisjon esitab auhinnasaajad ministrile kinnitamiseks, aga seda ei ole tehtud," märkis Aeg Facebook'i postituses. "Ma ei ole allkirjastanud käskkirja Mikk Pärnitsale vägivallaennetuse auhinna andmiseks ja seetõttu on ka otsus talle auhinna andmise kohta tühine. Justiitsminister pole kunagi sellist otsust teinud."

Aeg sõnas lisaks, et komisjon rikkus auhinna statuuti ning otsustas Pärnitsale auhinna anda ilma ministri käskkirjata.

"Kahjuks ei olnud ma auhindu üle andes teadlik, et statuuti on rikutud ja avastasin selle rikkumise alles tagantjärgi," põhjendas ta oma reageerimist päeva võrra hiljem. "Mõistan sellise õigusvastase tegevuse loomulikult hukka, nõuan komisjoni tööd juhtivatelt ametnikelt selgitust ja võtan tarvitusele abinõud, et selline olukord enam ei korduks."

Peab olema kurt ja pime korraga, et mitte tajuda teematõstatuse Pärnitsa-kesksust.

Kui Delfi justiitsministriga ühendust võttis ja küsis, mis põhjusel toodi postituses kogu situatsiooni ebakorrektsust hinnates välja vaid too roosas kleidis tseremooniat väisanud ning traditsioonilist perekonda verbaalselt tümitanud Pärnits, sõnas Aeg järgmist: "Kuna tema kõne tekitas sotsiaalmeedias poleemikat."

Justiitsminister on Pärnitsa suunas sõna võtnud ka varasemalt - seda täpsemalt kolm aastat tagasi, mil viimane kasutas kirjaniku Sirje Kiini suunas kommentaariumis vulgaarset fraasi "hüppa p**si" ning nimetas teda "kaagutavaks vanamutiks". Aeg nõudis toona, et Pärnits kui noor mees võtaks end kokku ning paluks Kiinilt vabandust.

Pärnitsat tunnustati ühes Marianne Ubalehega kampaania "See pole okei" algatamise eest. Auhinnatute kirjelduses on märgitud, et ettevõtmine on "mitmetahuline veebipõhine algatus seksuaalse ahistamise ning naisevastase vägivalla vastu võitlemiseks läbi ahistamiste avalikustamise ning ohvrite julgustamise, näiteks jagatakse lehel postitustena kuvatõmmiseid ahistavatest, häirivatest ja ähvardavatest sõnumitest, samuti ajutiste postitustena kogemuslugusid tänaval, ühistranspordis või mujal kogetud ahistamisest, kusjuures paljud kogemuslugude jagajad on alaealised."

Küll aga ilmneb kultuuritegelase minevikust endastki seike, mis tekitavad õhku küsimärgi - asjakohaseks näiteks on vestlus Facebook'i kommentaariumis, kus toona 25-aastane Pärnits suhtleb sellal 17-aastase tüdrukuga viisil, mida ta täna taunib ning mille hukkamõistmise eest valiti ta kõnealusesse auhinnanimistusse.

Mikk Pärnitsa vestlus 10 aastat tagasi.

"Minister ei saagi kõike teada"

Aeg märkis Delfile, et nii teda kui president Kersti Kaljulaidi pandi kõige tulemusena väga rumalasse olukorda. Milline on aga Kaljulaidi seisukoht antud teemapüstituses, justiitsminister ei tea.

Ent kuidas siis nii sai minna, et minister jalutab sisse tseremooniale, mille osaliste ja asjaoludega täpselt kursis pole?

"Loomulikult teadsin, mida see tseremoonia endast üldiselt kujutab," vastas Aeg. "Aga mina ei tea tõesti kõikide tseremooniate ja protsesside statuute. Minister ei saagi kõike teada."

Pärnits-Aeg vastasseis

Pärnits pidas möödunud auhinnatseremoonial kõne, kus nimetas Eesti perekonda hetkel "lapse ja ka täiskasvanud naise jaoks kõige ohtlikumaks paigaks" ning et "traditsiooniline perekond on lapsele kõige ohtlikumaks kohaks".

Need kaks pidepunkti ei sobinud aga justiitsministrile, kes samuti üritusest osa võttis.

"Minu seisukoht on, et see on täiesti vastutustundetu ja rumal jutt," sõnas Aeg Delfile. Facebook'i postituses läks poliitik lausa nii kaugele, et märkis järgnevat: "Ma mõistan sellise käitumise täielikult hukka ja kahetsen, et komisjon valis Mikk Pärnitsa auhinnasaajate sekka."