Seni Sotsiaalministeeriumis tervisesüsteemi arendamise osakonnas nõunikuna töötanud Vaiknemets asub uuele ametipostile alates 1. septembrist.

Tema peamised tööülesanded ministeeriumis on seotud strateegilisel tasandil kiirabi arendamisega ja tervishoiusüsteemi ettevalmistamisega hädaolukordadeks.

Eriolukorra aegu Terviseameti kriisistaapi juhtinud Vaiknemets esines koroonakriisi jooksul ka meedias:


Nagu selgub Tartu Ülikooli vilistlasveebist, on Vaiknemets õppinud Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis õendusteadust ning omandanud magistri Tartu Ülikoolis rahvatervishoiu vallas. Lisaks on Vaiknemets olnud Eesti kaitseväe tegevväelane ja õppinud ka Kaitseväe Akadeemias pataljoni staabiohvitseriks.

Sotsiaalminister Tanel Kiik ütles Delfile, et kui Terviseameti peadirektori kohusetäitja Mari-Anne Härma talle Vaiknemetsa kaalumisest rääkis, polnud tal midagi selle otsuse suhtes vastu väita.

"Mul ei saanud midagi olla selle vastu. Esimese laine ajal oli ta üks vahelülisid ja koostöövedajaid Terviseameti ja Sotsiaalministeeriumi vahel," sõnas Kiik ning lisas, et Vaiknemetsal on oma kogemuse tõttu kriisistaabi juhina hea arusaam nii Sotsiaalministeeriumi kui ka Terviseameti töödünaamikast.

Taustast

Koroonakriisi aegu Terviseameti erakorralise meditsiini osakonda juhtinud Martin Kadai lahkus ametist 5. juulil - säärane samm järgnes sotsiaalministri Tanel Kiige soovil aset leidnud Merike Jürilo lahkumisele Terviseameti peadirektori tööpostilt.

Kiik märkis, et Martin Kadai otsustas ameti maha panna omal soovil.