Soome terviseamet töötas seoses koroonaviiruse värske levikulainega eelmisel nädalal välja uued ennetavad meetmed, nõudes eneseisolatsiooni jäämist sh inimestelt, kes saabuvad riikidest, kus on 100 000 elaniku kohta rohkem kui kaheksa nakatumisjuhtu. Värske otsuse kohta on kaheksa kuni 10 aga veel see vahemik, kus valitsus saab otsustada, kas riik loetakse turvaliseks või mitte.

Viimase kahe nädala haigestumus koroonaviirusesse oli Eestis 9,2 inimest 100 000 kohta, mistõttu valitsus otsustas, et piiranguid Eestist Soome reisimisele ei ole veel vaja kehtestada.

Ohisalo sõnul lisati värske otsusega reisipiirangute nimekirja Norra, Taani, Island, Saksamaa, Kreeka ja Malta. Küll aga lubatakse vajadustest tulenevat vaba reisimist Norra ja Rootsi ning Soome vahelistel maismaapiiridel.

Juhiseid ajakohastatakse taas kahe nädala pärast, ent olukorda jälgitakse vajadusel jooksvalt.

Terviseameti väljatöötatud nn valgusfoori süsteem tähendab, et välisriigid jaotati kolme gruppi.

Rohelisse gruppi kuuluvad riigid, kus registreeritud nakatunute arv on 100 000 elaniku kohta väiksem kui kaheksa. Nendest riikidest saabujatele ei kehtestata mingeid piiranguid.

Kollasesse gruppi kuuluvad riigid, kus nakatunute arv on kõrgem kui kaheksa. Nendest riikidest saabujad peavad järgima eneseisolatsiooni nõudeid, kui valitsus ei otsusta teha erandit.

Punasesse gruppi aga kuuluvad riigid, kust saabujatele kehtestatakse kõige karmimad piirangud: neid hakatakse Soomesse saabudes testima ja nad paigutatakse vajadusel ametkondade otsusega karantiini.