Artikli põhisõnumiks on argument, et USA on juhtrolli maailmas kaotanud ja peab selle tagasi võitma. Sissejuhatuseks kritiseerib Biden ametisolevat presidenti Donald Trumpi, kes on tema sõnul tugevdanud USA vastaste positsioone ja nõrgestanud liitlaste omi. „Presidendina astun otsekohe samme USA demokraatia ja liitlassuhete uuendamiseks ja USA majandusliku tuleviku kaitseks,” lubab Biden. Muu hulgas lubab ta esimesel ametiaastal korraldada üleilmse demokraatlike riikide tippkohtumise, et ühiste väärtuste kaitsmist ja korruptsioonivastast võitlust arutada.

Biden kritiseerib Trumpi ka Euroopa Liidule ning Kanadale tariifide kehtestamise eest, nimetades mõlemat USA lähimateks liitlasteks. Samas rõhutab ta, et USA peab lisaks Kanadale ja Euroopale tugevdama sõprussidemeid ka teiste demokraatiatega, eriti Austraalia, Jaapani ja Lõuna-Koreaga.

Pikemalt peatub ta Venemaal. „Kreml kardab tugevat NATO-t, mis on kaasaja kõige tõhusam poliitilis-sõjaline liit,” kirjutab Biden. „Vene agressioonile vastuseismiseks peame säilitama alliansi sõjalise võimekuse, laiendades samal ajal võimet vastata mittetraditsioonilistele ohtudele, mille hulka kuuluvad korruptsiooni, desinformatsiooni ja küberkuritegevuse relvana kasutamine. Peame panema Venemaa rahvusvaheliste normide rikkumise eest reaalselt maksma. Peame toetama Vene kodanikuühiskonda, mis on president Vladimir Putini kleptokraatlikule ja autoritaarsele süsteemile korduvalt ja vapralt vastu pannud.” Teisest küljest lubab Biden pidada Venemaaga kõnelusi uue tuumarelvade vähendamise leppe sõlmimiseks.

Suurt tähelepanu pöörab autor Hiinale, kelle suhtes on Bideni sõnul vaja võtta karm liin, et lõpetada tööstusspionaaž ja autoriõiguste rikkumine. „Kõige tõhusam viis sellele väljakutsele vastata on rajada USA liitlaste ja partnerite ühisrinne, mis Hiina kuritarvitustele ja inimõiguste rikkumisele vastu seisaks,” kirjutab Biden. „Ehkki samal ajal püüame teha koostööd Hiinaga valdkondades, kus meie huvid kattuvad: kliimamuutus, tuumarelvade leviku vähendamine ja globaalne tervishoid.” Biden kordab ka lubadust taasühineda Pariisi kliimaleppega.

Trumpi sõnavara laenates lubab ka Biden lõpetada „igavesed sõjad” Afganistanis ja Lähis-Idas, jätkates võitlust üksnes al-Qaida ja ISIS-e terroristide vastu. Erinevalt Trumpist lubab ta aga lõpetada ka toetuse Saudi Araabia sõjale Jeemenis. Iraani kohta märgib Biden, et kui riik on valmis rahvusvahelist tuumalepet uuesti täitma hakkama, oleks sama valmis tegema ka tema juhitud USA.