Pirita tee ühistranspordiraja ehitus on plaanitud etapiviisiliselt ning 21. ja 22. augustil tehakse ettevalmistustöid – toimub kaevude freesimine ja allalaskmine, haljastuse kaitsmine, geodeetilised tööd. Alates 24. augustist alustatakse objektil suuremahulisemate freesimis- ja kaevetöödega.

“Pirita teele lisaraja rajamise eesmärk on ühistranspordile ja nende kasutajatele paremate tingimuste loomine,” sõnas Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat ja kinnitas, et käsitletava ala plaanilahendus jääb sarnaseks olemasolevale.

“Suuremas osas teed laiendatakse ühissõidukiraja rajamiseks. Ühissõidukirada on ettenähtud tavaliiklusele mõeldud radadest eemaldada. Tööde käigus uuendatakse asfaltbetoonkate ja teekattemärgistus,” täpsustas ta.

Bussipeatuste taskute rajamisel kasutatakse betoonkatendit. Välja vahetatakse kaevupäised “ujuvat tüüpi“ kaevupäiste vastu, kasutades betoonist koormusjaotusplaate liikluskoormuse vähendamiseks kaevudele.

“Lisaks tee-ehituslikele töödele rajatakse Pirita teele moodne leedvalgustitega tänavalgustus ning uuendatakse sadeveekanalisatsiooni konstruktsioone ja kogu lõik varustatakse tänapäevase foorisüsteemiga. Rajatakse neli fooriga reguleeritud ülekäiku ning paigaldatakse 11 muutteabega (VSL) liiklusmärki,” sõnas Liinat.

Töid tehakse Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti tellimusel. Projektdokumentatsiooni koostas T-Model OÜ. Ehitustöid teeb Aktsiaselts TREF Nord. Tööde lepinguline tähtaeg on 5. jaanuar 2021. Ehitustööde lepinguline maksumus on 2 140 000 eurot.

Tööde ajal viiakse olemasolev liikluskorraldus 2+1 lahendusele ja töötsooni jäävad ühissõidukite peatused viiakse ajutistele asukohtadele. “Liiklejatel palume järgida ajutist liikluskorraldust ja arvestada, et ehitustööde tõttu on piirkonna liiklus ajutiselt häiritud,” sõnas Liinat.