Peaministrid väljendasid sügavat muret Valgevene presidendivalimiste järel toimunud rahumeelsete meeleavalduste vägivaldse mahasurumise ja opositsiooni vastu suunatud poliitiliste repressioonide pärast. Valgevene presidendivalimised polnud vabad ega õiglased.

Peaministrid kutsusid Valgevene ametivõime üles hoiduma rahumeelsete meeleavaldajate vastu suunatud vägivallast, vabastama poliitvangid ja meeleavalduste ajal kinni peetud isikud. Peaministrid kutsuvad Valgevene võime üles korraldama rahvusvaheliste vaatlejate osalusel läbipaistvad, vabad ja õiglased presidendivalimised.

Peaministrid julgustasid ka Euroopa Liitu leidma võimalusi vägivalla eest vastutavate ametnike suhtes selliste piiravate meetmete kehtestamiseks, mis ei karistaks Valgevene inimesi nende juhtkonna tegevuse eest. Samuti on oluline, et EL leiaks rohkem võimalusi ja vahendeid Valgevene kodanikuühiskonna toetamiseks, kuna Valgevene inimesed väärivad avatud ja vaba ühiskonda.