"Eesti toetab Liibanoni rahvast sellel keerulisel ja traagilisel ajal. Juba enne plahvatust oli olukord Liibanonis habras. Rahvusvahelise kogukonna kiire ja tugev reaktsioon on olnud hädavajalik," sõnas välisminister Reinsalu.

Valitsuse reservist eraldatud summaga toetatakse Rahvusvahelise Punase Risti Föderatsiooni tegevusi Liibanonis tagamaks plahvatuses kannatanutele arstiabi, peavari, toiduga kindlustatus, puhas vesi, kanalisatsioon ja hügieenivõimalused. Plahvatuses kannatada saanud laste akuutsete vajaduste katteks eraldab välisministeerium arengukoostöö- ja humanitaarabi vahenditest veel 50 000 eurot ÜRO Lastefondile.

Välisminister lisas, et lisaks esmasele abile peab kindlasti jätkuma ka poliitiline toetus Liibanoni stabiilsusele ja julgeolekule ÜRO raames.

Euroopa Liit on panustanud Liibanoni esmaste vajaduste katmiseks 33 miljonit eurot ning lubanud annetada täiendavad 30 miljonit eurot.

Beirutis 4. augustil toimunud plahvatuses on viimastel andmetel saanud surma 171 ja viga 6500 inimest. Kodu on kaotanud kuni 300 000 inimest.