„Kuritegelikest gruppidest, mis põhinevad peresidemetel, on eriti keeruline väljuda, kuna inimeste omavahelised sidemed neis on tugevad ja samuti mõjutatakse väljuda soovijaid tihti ähvarduste ja vägivallaga, et nad jääksid grupiga seotuks,“ rääkis justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika nõunik Anu Leps.

„Ka Eestis leidub näiteid perekondadest, kus erinevad pereliikmed mitmest põlvkonnast on kuritegusid toime pannud,“ lisas ta.

Ennetusprogrammid seda liiki kuritegevuse vastu võitlemiseks võivad olla näiteks programmid kuritegelikust ringist väljumiseks, mis toetavad hariduse omandamist või töökoha leidmist alternatiivina kuritegelikule elule ja karistuse kandmisele.

Sel aastal ei otsita konkreetse alateemaga projekti, kuid nagu ikka, peab projekt olema suunatud kuritegevuse ennetamisele või sellele, et vähendada inimeste hirmu kuritegevuse ees, lisaks olema uuenduslik ning elluviidav erinevate partnerite koostööna. Samuti peab seda olema võimalik kasutada teises Euroopa liikmesriigis. Lisaks on vaja, et projekt on juba mingis osas ellu viidud ning näidata esimesi tulemusi.

Konkursi peapreemia on 10 000 eurot, lisaks antakse välja kaks 5000-eurost auhinda.

Peavõit on varemgi Eestisse tulnud

Lepsi sõnul on Euroopa parimate ennetusprojektide valimine Euroopa kuriteoennetuse võrgustiku suurim avalik sündmus juba paarkümmend aastat. „Uhkusega saame nentida, et ka Eesti kuriteoennetuse projekte on mitmeid kordi kõrgelt tunnustatud. 2017. aastal pälvis 18 riigi seast Eesti esmakordselt peaauhinna – konkursi võitis Põltsamaa ühisgümnaasiumi küberkaitse projekt. Lisaks on Eesti pjedestaalile valitud varem kahel korral – 2012. aastal veebipolitsei ja 2010. aastal eakatele mõeldud vabatahtliku häirenupu projekti eest,“ lausus Leps.

Tänavusele konkursile, mida korraldab eesistujariik Saksamaa, oodatakse projekte ja algatusi, mis panustavad perekonnaga seotud organiseeritud kuritegelike gruppidega tegelemisele ja nende toime pandud kuritegude vähendamisele ja ennetamisele. Projekt tuleb esitada hiljemalt 11. septembriks 2020 inglisekeelsel vormil justiitsministeeriumisse aadressil konkurss@just.ee märksõnaga „ECPA 2020“.

Seejärel valitakse esmalt riigisisesel konkursil välja nominent, kelle projekti esitab justiitsministeerium 25. septembriks valikukomisjonile, kuhu kuuluvad Euroopa kuriteoennetuse võrgustiku esindajad Soomest, Horvaatiast, Saksamaalt ja Portugalist.

Euroopa kolm parimat projekti tehakse teatavaks detsembri algul Berliinis toimuval Euroopa parimate kuriteoennetuse praktikate konverentsil. Eesti nominendi esindajatel on võimalus konverentsil osaleda. Lisaks enda projektiidee levitamisele saab konverentsil tutvuda teiste liikmesriikide heade praktikatega, sõlmida otsekontakte ja viia end kurssi valdkondlike arengutega teaduses.