“Elurikkuse Erakonna ja Eesti Vabaerakonna juhatused on näidanud, et koostöö Eesti poliitikas on võimalik. Me oleme programmi koostamisel keskendunud ühendavatele ideedele, mis on viinud ka tulemuseni. Programm on minimaalne ning on koostatud arusaamisega, et edaspidi, kui erakondade liikmed selle otsustavad, täiendavad nad seda programmi ühiselt.” ütles Eesti Vabaerakonna esimees Heiki Lill.

Pressiteate vahendusel jagas vastne erakond programmi kolme aluspõhimõtet:

"1. KESKKOND

Inimene on osa loodusest ning saab elada ainult puhtas ja elurikkas keskkonnas. Meil on ainult üks Eesti ja üks maakera, kus elada; teist ei ole kuskilt võtta. Et edasi kesta, peame neid hoidma. Sellepärast on meie poliitika esimene aluspõhimõte keskkondlikkus.

2. KOGUKOND

Inimese esmane elukeskkond on kogukond. Olgu see siis pere, küla, linnaosa, ühistu või midagi muud. Kogukonnal peab olema esmane ja lõplik otsustusõigus kohalike asjade üle. Riigi keskvalitsus peab kogukondi kuulama ja neid toetama. Sellepärast on meie poliitika teine alupõhimõte kogukondlikkus.

3. KODANIK

Riik on just nii vaba, tugev ja iseseisev, kui vaba, tugev ja iseseisev on iga tema kodanik. Riik peab usaldama oma kodanikku, mitte piirama tema elu ega sekkuma liigselt tema tegevusse. Riigi hool on tagada tingimused vaba, vastutustundliku ja ise hakkamasaava kodaniku arenguks. Sellepärast on meie poliitika kolmas aluspõhimõte tugev kodanikuühiskond."

“Soovime teadlikult esile tõsta ja toetada kohalikke, parajas mastaabis toimivaid jätkusuutlikke majandusmudeleid, olgu nendeks käsitöötalud, loodus- ja turgutusturismi kohad, sotsiaalsed ettevõtted ja teised tõeliselt innovatiivsed algatused.” ütles Elurikkuse Erakonn peaministrikandidaat Toomas Trapido ja lisas “Innovatsiooni mõistame terviklikult ehk et innovatiivne lahendus peab olema hea ka loodusele ja kogukonnale.”.

Eesti Tulevikuerakonna põhikirjas on esimeseks kõneisikuks president, kes valitakse üheks aastaks. Erakonna juhatus on tehniline ja erakonda juhib sisuliselt piirkondade esindajatest moodustatud esinduskogu, mida veab erakonna president. Tegemist on alt-üles põhimõtte rakendamisega juhtimisstrukuuris eesmärgiga motiveerida piirkondi aktiivsele tegutsemisele.

Kuigi juhatused on allkirjastanud lepingu, siis see ei kehti ametlikult enne üldkogude vastavaid otsuseid. 20. augustil leiavad üheaegselt aset erakondade üldkoosolekud, kus erakondade liikmed langetavad lõpliku otsuse ühinemise kohta.