„Kui kutsutakse, siis tuleb ikka minna,” kommenteeris Parmas. Samuti kinnitas valitsuse kommunikatsioonibüroo, et peaminister Ratas läheb komisjoni kohale.

Riigikantselei ja välisministeerium avaldasid eelmise nädala lõpus erikomisjonide juhtidele Jürgen Ligile (Reformierakond) ja Katri Raikile (SDE) Freeh büroo palkamisega seonduvad materjalid. Rahandusministeerium pole aga senimaani andnud riigikogu liikmetele võimalust tutvuda Freeh bürooga sõlmitud lepinguga. Avaldatud dokumentide põhjal tekkis opositsioonipoliitikutel küsimusi, millele oli selle nädala esmaspäevaks erikomisjonide ette vastama kutsutud rahandusminister Martin Helme.

„Räägime protsessi läbipaistvusest ja kas Helme kauples mõju ja võimuga,” kommenteeris korruptsioonivastase erikomisjoni juht Katri Raik.

Küsimused jäid aga vastusteta. Minister ei tulnud kohale ning põhjendas seda istungiks vajaliku kvoorumi puudumisega. Teisisõnu: koosolek pole istung, kui enamus komisjoni liikmetest pole kohal. Helme ei eksinud, kuna mitte ükski erikomisjoni koalitsioonierakondi esindav saadik ei tulnud kohale. Küll aga eksis erikomisjonide juhtide sõnul selles, et pole kutsutu otsustada, kas kutsuja ka kohal on.

Opositsioonisaadikute hinnangul on koalitsiooni kuuluvate rahvasaadikute kollektiivne ilmumatajätmine poliitikute ringkaitse Helmele ning katse teemat summutada.

Riigikogu liige on oma mandaadis vaba mitte tulla. Komisjoni esimees pole lasteaiakasvataja. Ei saa vedada koalitsiooni liikmeid kohale. Ma pole neid [koalitsioonisaadikuid] läbi helistanud, aga saame aru, et praegu on hammas hamba vastu. Poliitiline võitlus, nende poolt sulaselge boikott,” kommenteeris korruptsioonivastase erikomisjoni juht Katri Raik.

Ta rõhutas, et erikomisjonide liikmetel on võimalus ja vajadus tutvuda neile avaldatud dokumentidega. „Korraline koosolek siiski tähendab, et saadik peaks kohale ilmuma või kui ta ei saa, siis fraktsioon peaks kellegi asendama määrama,” ütles Raik.

Peaminister Ratas on komisjoni kutsutud esmaspäeval kella poole kaheks. Tund aega pärast Ratast ootavad erikomisjonid peaprokurör Parmast ning kell pool neli finantsinspektsiooni juhti Kesslerit.