Tollane peaminister Mart Laar ütles, et Tarandi väidetes ei ole põhjus kahelda ja neid ümber ta ei lükka. "See oli Eestis väga keeruline aeg. Me üritasime saada kutset NATO-sse ja kui selline asi oleks välja tulnud, oleks see tekitanud kohe julgeolekuriski, kui Vene pool oleks sellest teada saanud. Seda ei saanud lubada," sõnas ta.

Laar rääkis, et Helme segaste rahaasjadega tegelemine oli välisministeeriumi pädevuses ja tema peaministrina sellesse ei sekkunud. "Põhjust ei olnud. Ma tean, et probleem rahaga oli, aga kuidas see lahenes, ei tea. Kui see ei oleks lahendust saanud, siis oleks mulle sellest teada antud," viitas Laar, et tollane välisminister Toomas Hendrik Ilves ja ministeeriumi kantsler Tarand said olukorra omal käel lahendatud.

Segadust Helme rahaasjadega kinnitas täna Eesti Päevalehele ka Ilves.

Helme: Tarandi jutus ei vasta miski tõele

Eesti Ekspressis kirjutas Tarand, et Moskva suursaadiku ametit pidanud Mart Helme lahkus töölt, sest oli 500 000 krooni riigi raha mittesihipäraselt kasutanud. Tarand väitis, et toonane välisminister Toomas Hendrik Ilves otsustas, et suursaadiku koht on sensitiivne ja pole vaja Eesti-Vene suhteid löögi alla seada, mistõttu seda juhtumit seaduse alusel menetleda ei tohiks. Ilves olevat selles veennud ka Laari ja president Lennart Meri.

Tarand märkis enda rolli kohta, et kantslerina olid tema käed olukorra lahendamisel paljuski seotud.

Helme ütles Ekspressile, et mitte miski Tarandi jutust ei vasta tõele. "Mulle ei esitatud välisministeeriumis mingeid pretensioone raha mittesihipärase kasutamise kohta. Mitte üheski Moskva rahaasju puudutavas auditis ei ole mulle etteheiteid tehtud. Need auditid peaksid ilmselt veel arhiivides alles olema. Ei ole juttu olnud ei viiest ega viiesajast tuhandest kroonist," sõnas Helme.

"Minu kasutada olnud raha tuli minu teenistusest ja pangalaenust. Moskvas teenisin suursaadikuna koos abikaasa ja laste toetuse ning nö Moskva koefitsiendiga ca 60 000 krooni kuus," lisas ta.