Jõhvi politseijaoskonna juhtivuurija Aleksandra Mürsepa sõnul oli naine politseile juba varasemast ajast tuttav ning nüüd jätkub töö, et selgitada välja kõik asjaolud, mis viisid niivõrd traagiliste tagajärgedeni. Viru Ringkonnaprokuratuur taotleb ka naise vahistamist.

Esmaspäeval kella 23.30 paiku avastati Kohtla-Järvel Pärna tänaval mehe torkehaavadega surnukeha.

Kell 23.29 sai politsei teate, et Järve linnaosas lamab elutunnusteta mees. Kohale jõudnud kiirabi tuvastas esialgse surma põhjuse ning kutsus sündmuskohale politsei. Kogutud info põhjal alustas politsei kriminaalmenetlust Karistusseadustiku mõrva käsitleva paragrahvi alusel.

Jõhvi politseijaoskonna juhtivuurija Aleksandra Mürsepa sõnul on politsei asjaolude täpsema väljaselgitamise ning kuriteos kahtlustatava toimepanija tuvastamise faasis.

„Arvestades kohapeal kogutud andmeid ja kuriteo toimepanemise raskust, on alust arvata, et tegemist on ohtliku isikuga. Politsei teeb enda poolt kõik selleks, et kahtlustatav kiiremas korras kinni pidada,“ nentis juhtivuurija.