Keskkonnaministeeriumi avalike suhete peaspetsialisti Kadri Kauksi sõnul algab homme AS Ragn-Sellsi eestvedamisel Raadil vanarehvide purustamine, mille käigus eemaldatakse rehvidest metall, mis suunatakse materjalina ringlusesse. Eestis asendatakse rehvipuruga graniitkillustikku või kergkruusa, lisaks kasutatakse vanarehve põlevkiviõli tootmisel. Järele jäänud kummi- ja tekstiilisegu suunatakse ka Soome ja Türgi tehastesse, kus neid kasutatakse alternatiivkütusena tsemendi tootmisel.

Kauksi sõnul on rehvide ladestamine ohtlik eelkõige inimestele, sest juhul kui rehvikuhi põlema läheb, mattuks terve Tartu linn mürgise tossu kätte. Lisaks aitab rehvide likvideerimine ja taaskasutamine hoida keskkonda, kuid suurim oht on Kauksi hinnangul siiski inimtervisele.

Raadil asuv ala võeti ehitusjäätmete vaheladustamise kohana kasutusele 2005. aastal. Raadile on vanarehvid aastate eest – peamiselt MTÜ Rehviringlus ja AS Kuusakoski üleantuna – kogunud tänaseks maksejõuetuse tõttu likvideeritud jäätmekäitlusfirma OÜ Rubronic, kes ei suutnud täita talle seatud kohustusi.

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) sõlmis Raadi vanarehvide käitlemiseks riigihankelepingu aktsiaseltsiga Ragn-Sells. Rehvide purustamine algab homme, rehvipuru hakatakse transportima augusti keskpaigas. Endine sõjaväelennuväli saab täielikult rehvidest puhtaks selle aasta lõpuks. Riigile läheb korrastamine maksma 1,48 miljonit eurot.