Siseministeerium esitas tänavu 14. juulil riigikantseleile memorandumi valitsuskabineti nõupidamisele teemal "Siseministeeriumi valitsemisala kriisideks valmistumise vajadused". Kuigi dokument oli tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks, võis memorandumi sisu juba järgmisel päeval meediast lugeda.

Vaid paar päeva hiljem, 17. juulil sai ajakirjanduse vahendusel lugeda ka teist asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud dokumenti. Nimelt tuli avalikuks siseministeeriumi riigikantseleile esitatud memorandum teemal "Välismaalaste seaduse ja teiste seaduste muutmise eelnõust (töö- ja õpiränne)". Memorandumile olid lisatud ka välismaalaste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu kavand ja seletuskiri.

Siseminister saatis AKI-le seepeale pöördumise, et inspektsioon uuriks, kes ja kuidas asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud dokumendid õigusvastaselt avalikustas.

"On äärmiselt kahetsusväärne, et asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud eelnõu kavandid ja rahastamisdokumendid, mida valitsuskabinetis ei ole veel jõutud arutada, on lekkinud ajakirjandusse. Selliste ametkondlike materjalide avalikustamine kolmandatele isikutele on tõsine probleem, millega tuleb tegeleda," nentis Helme.

Siseminister selgitas AKI-le tehtud pöördumises, et mõlemad dokumendid olid kättesaadavad ainult riigikantselei peetavas e-kabineti infosüsteemis. Seal on dokumentidele juurdepääsuõigus vaid ministritel ning riigikantselei ja ministeeriumide teenistujatel oma ametiülesannete täitmiseks. Seepärast ootab Helme inspektsioonilt seisukohta, kas asutusesiseseks tunnistatud teave on e-kabineti infosüsteemis nõuetekohaselt kaitstud.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid