Viimastel päevadel on Venemaa Föderatsiooni saatkond avaldanud oma sotsiaalmeedia kanalites rea ajalugu võltsivaid postitusi. Eile õhtul tegi Venemaa välisministeerium avalduse, kus üritati juunipööret ja sellele järgnenud sündmusi kujutada vabatahtlikena, jättes täiesti mainimata repressioonid terve okupatsiooniaja vältel.

Välisminister Urmas Reinsalu sõnul mõistab Eesti täielikult hukka kõik katsed ajalugu võltsida. "Venemaa püüab jätta muljet, nagu legitiimsus saaks sündida relva ähvardusel, repressioonid vastastikusel nõustumisel – see on ülimalt küüniline," sõnas välisminister.

"Kutsusime Venemaa saadiku välja tänasel päeval, kui tähistame Wellesi deklaratsiooni 80. aastapäeva – dokumenti, mis pani aluse kogu okupatsiooniaja väldanud mittetunnustamispoliitikale ja näitab selgelt, et juba 1940. aastal nägi vaba maailm Nõukogude Liidu tegevustes ebaseaduslikku jõuga annekteerimist," selgitas välisminister.

Nii Molotov-Ribbentropi pakti tagajärjel alanud Teise maailmasõja kui okupatsioonide tulemuseks oli Eestile veerandi elanikkonna kaotus sõjas hukkunute, küüditatute, hukatute ja Eestist põgenenute näol. Lisaks olid pool sajandit kestnud nõukogude okupatsioonil rasked demograafilised, ökoloogilised, majanduslikud ning ka kultuurilised mõjud.

Täna hommikul tegid USA, Eesti, Läti ja Leedu välisminister ka ühisavalduse, milles kinnitasid tugevat vastuseisu kõikidele Venemaa katsetele ajalugu ümber kirjutada.