Täna möödub 80 aastat Wellesi deklaratsioonist, millega USA mõistis hukka Balti riikide illegaalse okupeerimise ja liitmise Nõukogude Liiduga.

Ajaloolise tähtpäeva puhul tehtud ühisavalduses rõhutas Eesti välisminister Urmas Reinsalu koos USA kolleeg Mike Pompeo, Läti välisminister Edgars Rinkēvičsi ja Leedu välisminister Linas Linkevičiusega Balti riikide ja USA püsivalt tugevaid liitlassuhteid. Ühtlasi mõisteti hukka Venemaa praegused katsed ajalugu manipuleerida.

„Seisame vankumatult vastu kõikidele Venemaa katsetele kirjutada ümber ajalugu, eesmärgiga õigustada Balti riikide okupatsiooni ja anneksiooni Nõukogude Liidu poolt 1940. aastal. Wellesi deklaratsioon ilmestab, et juba 1940. aastal nägi vaba maailm Nõukogude Liidu tegusid sellisena, nagu see oli: ebaseaduslik jõuga annekteerimine,“ öeldakse avalduses.

Avalduses kinnitasid välisministrid tugevat liitlassuhet NATOs, kus töötatakse üheskoos rahu ja stabiilsuse kaitsmise nimel. Balti riigid hindavad USA panust Euroopa kaitsesse, eriti vägede jätkuvat ja regulaarset lähetamist Balti riikidesse, mis on võimalike vastaste heidutamiseks ülimalt oluline.

Välisminister Urmas Reinsalu sõnul on tegemist märkimisväärsega näitega Eesti Vabariigi ja USA pikaajalistest lähedastest suhetest ning tugeva sõnumiga ajal, mil Venemaa jätkab süsteemseid katseid ajalugu moonutada. „Ameerika Ühendriigid ajasid kõige järjekindlamat Eesti okupeerimise ja annekteerimise mittetunnustamise poliitikat,“ sõnas Reinsalu.

„Tänu sellele, et USA ja mitmed teised lääneriigid ei tunnustanud Eesti okupeerimist, said meie saatkonnad vabas maailmas edasi tegutseda. Sellel olulisel aastapäeval tunnustame ka Eesti diplomaate, kes seisid siis ja seisavad praegu Eesti Vabariigi riikluse ja suveräänsuse eest,“ lisas ta.

23. juulil 1940 mõistsid Ameerika Ühendriigid hukka Balti riikide jõuga okupeerimise ja liitmise Nõukogude Liiduga. Dokumenti tuntakse kui Wellesi deklaratsiooni toonase USA välisministri kohusetäitja Sumner Wellesi järgi.

Eesti, Läti, Leedu ja USA välisministri ühisavaldus:

Täna tähistame 80 aasta möödumist Wellesi deklaratsioonist, mis pani aluse USA mittetunnustamispoliitikale ning millega Ameerika Ühendriigid ei tunnistanud kunagi Eesti, Läti ja Leedu okupeerimist ning liitmist Nõukogu Liiduga.

Wellesi deklaratsioon lõi rahvusvahelise raamistiku kolme Balti riigi de jure ellujäämiseks kogu okupatsiooniaja vältel ning Eesti, Läti ja Leedu riikluse taastamiseks. Eesti, Läti ja Leedu rahvas hindab ja väärtustab deklaratsiooni selle lootuse eest, mida ta andis keerulistel aegadel totalitaarse võimu all.

Seisame vankumatult vastu kõikidele Venemaa katsetele kirjutada ümber ajalugu, eesmärgiga õigustada Balti riikide okupatsiooni ja anneksiooni Nõukogude Liidu poolt 1940. aastal. Wellesi deklaratsioon ilmestab, et juba 1940. aastal nägi vaba maailm Nõukogude Liidu tegusid sellisena, nagu see oli: ebaseaduslik jõuga annekteerimine. Kahetsusväärselt ei toonud ka Teise maailmasõja lõpp mõned aastad hiljem Balti riikidele ja teistele Ida- ja Kesk-Euroopa rahvastele vabaduse, vaid hoopis repressiooni ja tagakiusamise.

Wellesi deklaratsiooni pärand ning USA tugev toetus Balti riikide suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele aitasid kaasa meie riikide vaheliste suhete õitsengule pärast Nõukogude Liidu lagunemist. Tänu meie liikmesusele NATOs oleme saanud tugevateks liitlasteks, töötades üheskoos rahu ja stabiilsuse kaitsmise nimel.

Eesti, Läti ja Leedu pühendumus atlandiülesele alliansile on vaieldamatu. Balti riigid hindavad USA panust Euroopa kaitsesse, eriti vägede jätkuvat ja regulaarset lähetamist Balti riikidesse, mis on võimalike vastaste heidutamiseks ülimalt oluline.

Wellesi deklaratsiooni ajalooline tähtsus on jätkuvalt igati aktuaalne ka 21. sajandil, mil mõned riigid õõnestavad reeglitel põhineva rahvusvahelise korra peamisi põhimõtteid ja norme, eelkõige suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust. Wellesi deklaratsiooni põhimõtetele tugineti õigustatult uuesti 25. juulil 2018, kui Ameerika Ühendriigid kinnitasid oma keeldumist tunnistada Venemaa Föderatsiooni katset annekteerida Krimmi.

Meie – Eesti, Läti, Leedu ja USA – toetame üheskoos reeglitel põhinevat maailmakorda, mis tagab kõigile rahvastele julgeoleku ja heaolu.