Terviseameti lõuna regiooni juhi Tiia Luhti sõnul on üritusele minek keelatud, sest lisaks COVID-19 riskiriikidest saabunud inimestele ja eneseisolatsiooni nõude eiramisele pole Vikerkaare festivali puhul pole soovitud tagada isegi mitte elementaarseid kätepesu võimalusi.

“Seebi ja voolava veega kätepesu võimaluse puudumine, nõuetele mittevastava välikäimla kasutamine ning tihedad inimkontaktid on väga soodne pinnas erinevate nakkushaiguste levikuks,” ütles Luht, kelle sõnul puudub osalejatel ka võimalus toidunõusid voolava veega pesta.

“Samas säilitatakse kergesti riknevat toitu soojas keskkonnas, kollektiivse nakatumise korral ei ole organiseeritud ei abi andmist ega kutsumist. Ka pole kiirabil võimalik kinnistule telkide juurde pääseda ega abi osutada,” selgitas Luht.

Laagriplatsi juures viibinud fotograaf kirjeldas, et kohal on kiirreageerijad, politseinikud ning terviseameti töötajad. Kedagi sisse ega välja ei lasta ning laagriplatsil toimub kiirtestimine. Terviseameti pressiesindaja Eike Kingsepp selgitas, et testide tulemused selguvad homseks ja seni laagrilisi alalt välja ei lubata. Vald hoolitseb inimeste heaolu eest, lisaks leidis vald ruumid, kuhu vajadusel koroonapositiivsed inimesed paariks nädalaks paigutada.

Lisaks terviseametile leiab ka Antsla vallavalitsus, et üritus ei tohiks sellisel kujul aset leida. “Kuivõrd Antsla vallavalitsusele ei ole esitatud avaliku ürituse loa taotlust, ei ole vallavalitsus ka ürituse korraldamiseks luba andnud,” ütles Antsla abivallavanem Kurmet Müürsepp, kelle sõnul annab Antsla vald festivalil osalevate inimeste majutamiseks vajadusel kasutada ka vallale kuuluvad ruumid. “Oleme pidevas suhtluses nii terviseameti kui politseiga ning toetame nende tegevust täielikult.”

Järelevalvet keelust kinnipidamise osas teevad terviseamet ja ametiabipalve alusel tegutsev politsei- ja piirivalveamet.

Terviseameti meedianõunik Eike Kingsepp ütles Delfile, et ameti töötajad viibivad ka ise kohapeal ning testivad osavõtjaid, kuna paljud neist on saabunud kõrge nakkusriskiga riikidest. Kuna ala valvavad politseinikud, kes peavad seal ilmselt pikemat aega viibima, tellis Antsla vald neile välikäimlad.

Kingsepa sõnul on ameti esimene eesmärk peatada uute inimeste juurdetulemine, kuid lõppkokkuvõttes soovitakse kõigi laagriliste vabatahtlikku lahkumist, sest kogunemisel on probleeme vee ja muude hügieenitingimustega.

Terviseamet on määranud juba ka esimese sunniraha.

Politsei loodab leida võimalikult rahumeelse lahenduse

Laagripaigas on ka ametiabipalve alusel tegutsev politsei. Lõuna prefektuuri operatiivjuhi Ottomar Virki sõnul on politsei mitu päeva terviseametiga kontaktis olnud ja kohapeal käinud.

“Toetame terviseameti otsuseid. Praegu tuvastame inimesi. Esialgu on meie ülesanne koroonaviiruse leviku riski maandada. Neile inimestele — neid ei ole õnneks väga palju jõudnud kohale tulla —, kes on pärit riskiriikidest, tehakse testid. Need, kelle testitulemus osutub positiivseks, lähevad karantiini — siin mingit teist võimalust ei ole. Ülejäänud inimestele anname võimaluse lähipäevil alalt lahkuda. Uusi inimesi me sinna piirkonda ei luba,” kirjeldas Virk politsei tegevusi Delfile.

Virk märkis, et hipikogukond on üldiselt suhteliselt rahumeelne ja sõbralik. “Maailmavaated erinevad — kes usuvad, et koroonaviirus on olemas, kes ei usu,” märkis ta.

“Kindlasti leiame võimalikult rahumeelse lahenduse,” lubas Virk.

“Paraku selline see olukord on ja kui viiruse olukord paraneb, siis tõenäoliselt järgmisel või ülejärgmisel aastal on võimalik sarnast üritust korraldada ilma igasuguste probleemideta,” lausus Virk.

European Rainbow Gatheringi keelustamine

Antsla vallalt laekus info terviseametile European Rainbow Gathering nimelise ürituse toimumisest Antsla vallas 15. juulil. Samal päeval edastas terviseamet ürituse kontaktisikule täiendavad küsimused koos juhistega, kuidas on praegusel ajal võimalik suurema osavõtjate arvuga üritusi viia läbi. Kuigi kontaktisik vastas üldsõnaliselt, et täidab reegleid, jäid terviseameti esitatud küsimused vastamata. Sellest tulenevalt tegi terviseamet ettepaneku Antsla vallale, keskkonnaametile, keskkonnainspektsioonile, päästeametile, politsei- ja piirivalveametile, Lõuna-Eesti haiglale ning ürituse kontaktisikule ettepaneku reedel Antsla vallamajas kohtuda ja olukorda arutada.

Ürituse kontaktisik võttis koosolekust osa telefonitsi. Ametkonnad jõudsid seisukohale, et teadaolevate asjaolude juures ei ole nimetatud ürituse läbiviimiseks loodud ohutuid tingimusi. Antsla vallavalitsus kogunes 17. juuli õhtul ning andis välja korralduse, et Vikerkaare kogunemine ei ole sellisel kujul lubatud. Terviseamet andis ürituse keelamise otsuse kontaktisikule üle 20. juulil.