"Makse peatamine on äärmiselt ebamugav, ja mitte ainult seepärast, et see oli ootamatu, vaid ka selle tõttu, et teeme koostööd hulga inimeste ja organisatsioonidega – pidime ümber mängima juba ootel maksed ja kohustused ning suhtlema oma partneritega, toimetajatega ja lugejate-jälgijatega, kes olukorra kohta meediast lugedes segaduses olid," rääkis Delfile Feministeeriumi toimetaja ning MTÜ Oma Tuba juhatuse liige Aet Kuusik. "Ebakindlus ei ole kadunud siiani, sest makset tulnud ei ole, kuigi loodame, et projekt saab jätkuda, nagu oleme plaaninud."

Kuusik sõnas, et Feministeerium on antud olukorras olnud Sotsiaalministeeriumiga pidevas suhtluses. Tema sõnutsi on näha, et nii ametnikud kui ka minister on teinud kõik endast oleneva, et projekt saaks jätkuda.

Summa, mille laekumist kvartaalse maksena oodatakse, on Kuusiku sõnul umbes 13 000€, kogu ettevõtmise kvartaalne makse aga umbkaudu 26 000€.

Nagu kodulehel kirjutatud, hoiab rahastus Feministeeriumi toimetuse tööjoonel: selle eest tasutakse ürituste korraldamise ja kogukonnaruumiga seotud kulud, külalisautorite, illustraatorite ja tõlkijate honorarid, samuti ka väikese koormusega töötavate toimetajate ja projektijuhi töötasu.

Kõnealust projekti, mille finantseerimist Rahandusministeeriumi poolt pitsitati, juhib Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT), mille partneriteks on Feministeerium (MTÜ Oma Tuba), EENA BPW Estonia (Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon) ja Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE.

Nii positiivset kui negatiivset

"Poliitiline tagakiusamine on väga häiriv," hindas Kuusik olukorda. "Vähemuste ja võrdõiguslikkuse teemad on olnud EKRE-le ja SAPTKile lihtne viis, kuidas ühiskonnas viha üles kütta juba pikka aega. Makse peatamise katsetus oli lihtsalt üks viis seda teha."

Tema silmis tuleb riigil soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise teemadega tegelemiseks just nimelt rohkem raha panustada, mitte olemasolevat väikest panust katkestada. Sama meelt olla ka sotsiaalminister Tanel Kiik. "Puudutavad ju võrdsed õigused igat perekonda ja inimest, kogu ühiskonda," avaldas Kuusik arvamust.

Kuigi intsident oli ühingu(te)le ebameeldiv, kerkis käesolevas olukorras pinnale ka nii mõndagi meeldivat.

"Kogesime selle juhtumi käigus ka palju toetust, kokkuvõttes tugevdavad sellised rünnakud kodanikuühiskonda," kirjeldas Kuusik inimeste reageerimist rahastuse pitsitamisele. "Senisest enam ollakse solidaarsed ja toetatakse üksteist."

Projekti tagamaadest

Kuusiku sõnutsi pole tegemist mitte lihtsalt tegevustoetusega, vaid projektiga, mida viiakse ellu strateegilise partnerluse raames perioodil 2020–2021.

Nimelt kuulutas möödunud aasta suvel sotsiaalministeerium välja konkursi “Soolise võrdõiguslikkuse toetamine ja edendamine”, mille eesmärgiks on erinevate ühiskonnarühmade ja nende esindajate aktiveerimine teadmispõhiseks soolise võrdõiguslikkuse toetamiseks ja edendamiseks.

"Osalesime ENUTi juhitud konsortsiumiga taotlusvoorus ja tegime ühispakkumise, mis kiideti heaks. Veel sai toetust Eesti Naisteühenduste Ümarlaua pakkumine. Projektipakkumised on tehtud heas usus ja lähtunud pakkumiskutsest," kirjeldas Kuusik strateegilise partnerluse algamist. "Mingis mõttes meenutas projektitaotluse protsess riigihanget, kus riik tellib teatud teenuseid ja vabaühendused said pakkuda oma arusaama nende elluviimisest. Rahandusministri ülesandeid täitva Raul Siemi korraldus aga katkestas riigipoolse kokkuleppe täitmise, samal ajal kui meie kohustused tegevusi ellu viia on täies jõus."

Kuusik sõnas, et omalt poolt on projektis ettenähtud ülesandeid korralikult täidetud ning seda tehakse ka jätkuvalt, kuna sõlmitud lepingust lähtuvalt on selleks võetud kohustused.

"Väljamaksed peatati keset jooksvat perioodi ja seda ei teinud projektide tellija ehk Sotsiaalministeerium, vaid Riigi Tugiteenuste Keskus, mis sisuliselt pakub riigile raamatupidamisteenust," ütles Kuusik.

Lisaks nentis ta, et kui hasartmängumaksu projektitoetus on mittetulundusühingu jaoks äärmiselt oluline, pole see ainus vahend oma tegevuste teostamiseks: Feministeeriumi 2019. aasta eelarvest moodustas HMN 59%, muud projektitoetusted 27% ja annetused 14%.