Politseinikule anti esmaabi ja ehkki tema vigastused ei osutunud raskeks, on tegemist tõsise kuriteoga.

Kagu politseijaoskonna komissar Tiit Melts sõnas, et politseitöös on igapäevaselt ohuolukordi, kus korravalvuritel tuleb turvalisuse tagamiseks ja teiste kaitsmiseks oma tervise ja eluga riskida. „Sellelgi juhul mindi appi noorele neiule, keda tema kodus ja omaenese isa poolt rünnati,“ kirjeldas Melts.

Ta selgitas, et politsei võtab iga perevägivallajuhtumit tõsiselt ning teeb endast oleneva, et võimalikult kiiresti kannatanu ohutus tagada. „Arvestame seejuures, et vägivallatsejad ei ole ohuks üksnes oma lähedastele, vaid ka politseinikele, kes sellistele väljakutsetele reageerivad ja kuriteos kahtlustatavad kinni peavad. Anname endast oleneva, et nii lähisuhtevägivalla ohvrite kui politseinike turvalisus igal sammul tagada, kuid paratamatult ei ole võimalik kõiki ründeid lõpuni ette näha. Küll võivad sellise süüteo toimepanijad ette arvestada, et nad võetakse vastutusele kriminaalkorras,“ märkis Melts.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Toomas Liiva sõnas, et iga töökohustusi täitva politseiametniku südameasi on, et Eesti riigi õiguskord oleks kaitstud ja inimesed tunneks end siin turvaliselt. „Rünnak ametikohustusi täitva politseiametniku vastu on võrdväärne rünnakuga riigi vastu, mistõttu suhtuvad õiguskaitseasutused sellistesse juhtumitesse tõsiselt. Lõuna Ringkonnaprokuratuur esitas reedel politseiametnikku rünnanud mehe suhtes vahistamistaotluse, mille kohus ka rahuldas. Viibides minimaalselt järgmised kuud kinnipidamisasutuses, saab vägivallatseja selle aja jooksul nüüd rahulikult mõtiskleda vajaduse üle oma käitumisharjumusi tulevikus muuta,“ kommenteeris vanemprokurör Liiva juhtunut. .