Tänaseks on avarii asjaolude väljaselgitamise käigus tuvastatud kollase Chevrolet Camaro juht, kes avariile eelnevalt koos avariis osalenud BMW-ga Laagna teel kihutas, teatas prokuratuur Delfile. Tegemist on 29-aastase mehega, kel on kaks kehtivat väärteokaristust kiiruse ületamise eest. Lisaks kahele karistusele on tema suhtes käimas kaks väärteomenetlust seoses juuni kuus toime pandud liiklusrikkumistega.

Hetkel kogutud tõendid viitavad sellele, et BMW ning Chevrolet juhid vestlesid omavahel vanalinnas ning seejärel sõitsid läbi linna Laagna teele, kus toimus avarii. Teekonna vältel on mõlema auto sõidustiil agressiivne ning autod liikusid liiklusvoost tunduvalt kiiremini. Prokuratuuri väitel sõitsid autod samal kiirusel. BMW kiirus oli 200 km/h, seega oli Chevrole kiirus sama.

Riigiprokuratuuri pressinõunik Kaarel Kallas ütles, et prokuratuuri info kohaselt autosid ühele joonele võidusõiduks ei pandud, kiirust ületati kogu teekonna vältel vanalinnast õnnetuspaigani.

Ringkonnaprokurör Diana Helila sõnas, et prokuratuur on lisaks BMW juhile esitanud tänaseks kuriteokahtlustuse ka Chevrolet’ juhile. „Prokuratuur käsitleb Chevrolet juhti avarii kaaspõhjustajana. Arvestades tema osalust kogu sündmuste käigu juures alates sõidu algusest kuni avarii toimumiseni, leiame, et kuigi Chevrolet ise avariis ei osalenud, on ka temal selge roll avarii toimumises. Hoolimata sellest, et Chevrolet juht ei ole kriminaalkorras karistatud, on tema liikluskäitumist arvestades põhjendatud karta, et vabaduses viibides võib ta ka edaspidi ohustada kaasliiklejaid. Seetõttu esitas prokuratuur nädalavahetusel kohtule taotluse Chevrolet’ juht uurimise ajaks vahistada ning kohus nõustus prokuratuuri taotlusega,“ selgitas ringkonnaprokurör Helila.

Kallas lisas, et kahtlustus esitati kaastäideviimises, mis tähendab, et Chevrolet' juhil oli samuti sündmuses panus. Seaduse järgi on karistusvahemik kaastäideviimises sama süüteo toimepanijaga, kuid kohtus võetakse arvesse ka teo panust, ehk tõenäoliselt saab Chevrolet juht väiksema karistuse BMW juhist.

Põhja prefektuuri korrakaitsebüroo juht Valdo Põder ütles, et õnnetusele järgnenud kahe ja poole nädala jooksul on politseinikud teinud väga palju uurimistoiminguid, et selgitada välja kõik selle liikluskuriteo asjaolud. „See õnnetus on paraku näide sellest, kuidas koos sõpradega piiride ületamine tundub esmapilgul lõbus, kuid selle rumalusega rikutakse nii enda ja paljude teiste inimeste tulevik. Politsei teeb menetluses enda poolt kõik, et kannatanud ja nende lähedased saaksid rahu, ent kahjuks ei too see tagasi oma elu kaotanud inimesi.“