Sotsiaalminister Kiik ütles, et talle on uue juhi valimisega seoses kirjutanud mitmed inimesed, ent ta on neile kõigile öelnud, et ametikoha saaja valitakse konkurssi kaudu, mis alles algab. Kiik kinnitas, et kandidaate on nii haiglasüsteemist kui ka erameditisiinist ning konkruss tuleb korralik.

Juhtide vahetuse pärast ei maksa muret tunda, sõnas Kiik. Tervishoiusüsteemi on panustanud tuhandeid inimesi ning arvata, et see kollektiivne valmistumine ja teadmised, mis on kriisi jooksul omandatud, jäävad ühe-kahe inimese taha, pole põhjust.

Kiige kinnitusel on ka doktor Arkadi Popov valmis sügisel olukorra halvenedes taas võimalikku kriisi lahendama.

Rääkides Martin Kadai lahkumisest, ütles Kiik, et ta pakkus viimasele ka võimalust aeg maha võtta ja minna puhkusele, arvestades kriisiaegset pinget, mis tema tööga kaasnes, ent viimane oli juba otsustanud lahkuda. "Kahju," nentis sotsiaalminister. "Inimene (Kadai -toim) oli kolm aastat panutanud Terviseametis ja enne seda ministeeriumis. /.../ [Aga] ta oli sellise otsuse juba teinud."

Jürilo asemel uue juhi valimist pidas Kiik aga vajalikuks, arvestades aja jooksul tekkinud usaldamatuse õhkkonda.

Kiik selgitas pisut ka Jürilo lahkumise tagamaid, kuid jäi endale omaselt mõõdukaks.

Esmalt kinnitas ta, et lahkumise taga ei ole järgiandmine Mart ja Martin Helme ning Urmas Reinsalu survele. Lisaks ütles ta, et 9/10 osas on ta Merike Jürilo viimase kolme aasta tööga rahul, mis seletab ka enam kui 10 400 eurose tulemustasu maksmist. Ometi märkis ta ikkagi, et see üks kümnendik oli paraku nii tõsine, et vääris Jürilo ametist lahkumist.

Suuremaid vastasseise valitsuse ja terviseameti vahel kommenteerides märkis Kiik, et näiteks Isamaa toetajate kiirtestide ümber puhkenud vaidlus näitab teemat suuremana kui see on. Minister rõhutas, et antikehade kiirtestide kasutamisele kulunud raha on marginaalne võrreldes sellega, mis on kulunud tõenduspõhistele testidele. Vastukaaluks: Merike Jürilo rääkis möödunud nädalal Delfi saates, et antikehade kiirtestide kasutusele kulus suur osa terviseameti strateegilise planeerimise inimressurssi ja arvestades testide kasutegurit ei olnud see mõistlik.

Sotsiaalminister Kiik puudutas ka termokaamerate kasutuselevõttu, mis Päevalehe allikate kohaselt oli see, mis rõhus Martin Kadaid, kes ei suutnud painutada end toetama vähese kasuteguriga meetme kasutamist. Kiik ütles, et valitsus oli teadlik, et tegu pole imemeetmega, kuid seda otsustati kasutada sellest hoolimata ja jäi seega selle juurde, et termokaamerate kasutamine oli mõistlik otsus.