"Käesolevaga palub Eesti Keskerakond, et komisjon võimaldaks tasuda ettekirjutuses märgitud rahasumma riigieelarvesse osade kaupa, kokku 12 osas igakuiste maksetena võrdsetes osades," kirjutas Korb ERJK esimehele Liisa Oviirile.

"Eesti Keskerakond palub ettekirjutuse täitmist ositi põhjusel, et 110 100 euro suuruse summa ülekandmine on käesoleval hetkel olemasolevaid rahalisi vahendeid arvesse võttes sisuliselt võimatu," selgitas Korb.

Erakond palub komisjonil koostada 110 100 euro tasumiseks 12-kuuline võrdsetes osades maksegraafik, mis algaks käesoleva aasta 6. juulist. Maksepäevaks soovitakse iga kuu kuuendat kuupäeva.

Keelatud annetus

ERJK kohustas 2017. aasta ettekirjutusega erakonnaseaduse alusel Keskerakonda kandma keelatud annetuse summas 110 100 eurot riigieelarvesse. 1. jaanuarist 2014 kuni 30. juunini 2015 tegi Keskerakond erakonna arvelduskontole sularaha sissemakseid summas 110 100 eurot, mille päritolu oli komisjonil teadmata. Kuigi nii ERJK kui ERJK määratud audiitor nõudsid raamatupidamise algdokumente, jättis erakond need esitamata. Kuna ERJK-l polnud erakonna kassast panka viidud sularaha päritolu võimalik kindlaks teha, käsitas komisjon seda anonüümse ning seega keelatud annetusena.

Haldus- ja ringkonnakohus jätsid Keskerakonna kaebuse ERJK ettekirjutuse peale rahuldamata. 17. juunil jättis ka riigikohtu halduskolleegium rahuldamata Keskerakonna kaebuse ERJK ettekirjutuse peale kanda riigieelarvesse 110 100 eurot keelatud annetust.

Riigikohtu hinnangul ei võimaldanud erakonna 2014. ja 2015. aasta puudulik raamatupidamine veenduda, kust erakonna sularahakassast panka erakonna kontole viidud raha pärines. Riigikohus selgitas otsuses, et erakondade roll parlamendi moodustamisel ja riigi valitsemisel eeldab erakonna rahaasjade täielikku läbipaistvust.