1. Nõuanne: Kui liikleja teab, et ta satub oma teekonnal tee-ehitusobjektile, siis esimene ja kõige tähtsam asi on varuda aega. Praeguses ühiskonnas tundub, et iga sekund on arvel, kuid ehitusobjekte läbides tuleb arvestada täiendava ajakuluga. Kui minna kuskile aja peale, siis tasub oma teekond ette planeerida. Selleks sobib väga hästi rakendus Tark Tee, kust leiab kõige värskema info tee-ehituse objektide kohta, mis tee peale jäävad.

2. Nõuanne: Objektile lähenedes tasub kiirus maha võtta, et märgata ja jälgida ning loomulikult ka järgida liiklusmärke ja suunaviitasid. Kuna liikluskorraldus on selles kohas suure tõenäosusega muutunud, tasub olla eriti tähelepanelik ja mitte liigelda „mälu järgi” või vana harjumuse põhjal. Meenuvad juhtumid, kus uutest ringristmikest on sõidetud otse läbi ja toodud põhjendus, et ma olen ju 50 aastat siit otse sõitnud.

Ajutine liikluskorraldus on alati projekteeritud põhimõttel, et kui järgid kehtestatud piiranguid ja hoiatusmärke, siis on sul piisavalt aega, et võimalikele muutustele reageerida!

VAATA JA LOE LISAKS:

3. Nõuanne: Liikluskorraldusvahenditega reguleeritakse objektil lubatud liikumiskiirust ja liikleja ülesanne on sellest kinni pidada. Ehitusobjektil tohib sõita tõesti ainult nii kiiresti kui lubatud: kui maksimaalne kiirus on 30 km/h, siis tuleb sõita kuni 30 km/h. Kui sõita kohas, kus suurim lubatud kiirus on 50 km/h 90 km/h-ga, ei jää juhil piisavalt aega, et vajadusel pidurdada kohas, kus tee on ebatasane, tegemist on põikekohaga, teel on teetöid tegev masin vms. Liigume suunas, kus kõik kehtestatavad piirangud peavad olema aja- ja asjakohased. Tasub näha, lugeda ja uskuda liiklusmärke.

4. Nõuanne: Kui objektil on liikluskorraldus arusaamatu või on näha mingeid ohtlikke olukordi või vastuolusid või on liikluskorraldusvahendid mingil põhjusel loetamatud, siis tasub sellest teada anda maanteeinfo tasuta lühinumbril 1510. Kuna liikluskorraldajad ei jõua alati igale poole, siis konstruktiivne tagasiside on teretulnud, samamoodi parandusettepanekud.

VAATA JA LOE LISAKS:


5. Nõuanne: Kui objektil on tegemist kohaga, kus toimub liikluse reguleerimine kas liiklusseaduse (takistusega liikleja peab andma teed vabal sõidurajal tulijale), eesõigusmärkide, fooride või reguleerijate abil, siis tasub olla kannatlik ja jälgida teile antavaid märguandeid ning ka teisi liiklejaid. Eesõigusmärgid annavad õiguse teisele liiklejale. Kui fooris põleb punane tuli ja liikleja arvab, et ta lipsab läbi, võib see tekitada suure segaduse. Nii võib kokku sattuda vastassuunast tulijaga ja kui see juhtub kohas, kus pole võimalik mingil moel üksteisest mööduda, võib tekkida olukord, kus liiklus seiskub tervel objektil – sest keegi pidas ennast teistest tähtsamaks. Loomulikult on ka reguleerija märguanded täitmiseks. Ja tore, kui lehvitate reguleerijale või tänate teda tema töö eest.

Vahet ei ole, milline on liikluskorraldamise viis, reguleeritud liikluse puhul tuleb jälgida märguandeid!

6. Nõuanne: Tee-ehituse objekte läbides, ja üldiselt liikluses, tuleks hoida suhtumist „meie liikleme”, mitte „mina liiklen”. Tuleb arvestada kaasliiklejate, teel töötavate inimeste, kergliiklejate, loomade, loodusnähtuste ja kõigega, mis asub teel, tee kohal, tee all ning tee kõrval. Tasub liigelda teadmises, et kõik võivad eksida, samamoodi meie ise. Seni kuni sõiduauto juhtimisse jääb inimfaktor sisse, on vead võimalikud. Ei ühiskonnas ega liikluses ei saa enesetapjalik käitumine ja teadlik reeglite rikkumine olla vabandatav ning tolereeritav, kuid alati tasub liigelda suhtumisega, et kõik eksivad.

Liikluses on kõik kõigist sõltuvad ning keegi ei ole teisest kõrgemal, olenemata sõiduki vanusest, margist, suurusest ja muust!

Projekt valmib Delfi, Accelerista ja Maanteeameti koostöös.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid