Täpsema tegevuskava töötavad välja linna ametid, linnakantselei ja linnaosavalitsused. Augustiks tuleb struktuuriüksustel välja selgitada ja koostada isikukaitsevahendite vajadus ja nende kasutamise reeglid ning ruumide põhjaliku koristamise juhendid.

Linnapea Mihhail Kõlvart tõdes, et sõltumata sellest, kas teine laine tuleb või ei, peab linnasüsteem selleks valmis olema.

"Suve jooksul on kõigil linnstruktuuri üksuste ülesandeks ja eesmärgiks võimalikest stsenaariumidest lähtuvalt ette valmistada töökorraldus, sealhulgas ka klientide teenindamine. Arusaadav, et keeruline on selliseid stsenaariume ette valmistada näiteks haridus- ja meditsiiniasutuste puhul, kuid neid on vaja ja need peavad olema valmis augustiks. Igal linna struktuuriüksusel peab septembriks olema kindel plaan juhuks, kui teine laine peaks tulema," sõnas Kõlvart.