MTA tolliosakonna juhataja Eerik Heldna sõnul saabus Leedu registreerimismärgiga veoauto koos haagisega Lätist Eestisse ja liikus samal päeval edasi Rootsi suunduvale laevale. Paldiski sadamas tegid MTA ametnikud veoauto koormast röntgenpildi ning selgus, et haagisel on salakaupa.

Toll teostas veokile täieliku läbivaatuse, mille käigus leiti kokku 3 160 000 maksumärgistamata sigarette Winston. „Kui see sigaretikoorem oleks jõudnud Eesti salaturule, oleks riigil ainuüksi aktsiisimaksudena jäänud saamata 438 134 eurot. Ka varasemad miljonilised salasigarettide avastused näitavad, et Eesti kaudu püütakse sigarette toimetada edasi Skandinaaviasse ja Lääne-Euroopasse ning seetõttu on Paldiski sadama kaudu liikuvad koormad meie suurendatud tähelepanu all,“ lisas ta.

Eerik Heldna rõhutas, et tolli kohustus on kaitsta nii ühiskonda kui ka majandust ning ühtses Euroopa Liidu tolliruumis ei piirdu see kohustus vaid Eestiga. „Võitlus salakaubaveoga on oluline meede meie kõigi turvalisuse tagamiseks. Toll on lahutamatu osa laiapindsest riigikaitsest ning selle ülesande täitmine saab olla tulemuslik vaid tõhusa riskianalüüsi ja oskusliku koostöö kaudu. Iga tegu jätab jälje ning salakaubandusega seotud ohud tõkestatakse, seda sõltumata tava- või eriolukorrast.“

Juhtumi osas on algatatud kriminaalmenetlus, mida juhib Põhja ringkonnaprokuratuur. Uurimise huvides ei ole võimalik kaasust täpsemalt kommenteerida.