"Iga asutuse struktuur peab toetama visiooni ja eesmärkide täitmist. See tähendab, et ka linna iga struktuuriüksuse tegevus peab lähtuma eesmärkidest ja olema nendest tulenevalt mõtestatud. Meie põhiline eesmärk peab alati olema linnaelanike võimalikult hea teenindamine ja ümberkorralduste mõte on pakkuda Tallinna maksumaksja raha eest paremaid tulemusi," ütles linnapea Mihhail Kõlvart.

Muudatustega luuakse linnapea otsealluvusse linna strateegiakeskus, kuhu liiguvad mitmed organisatsiooni erinevates struktuuriüksustes paiknevad strateegilise arenguga tegelevad üksused. Strateegiakeskusega liidetakse ka osa tugiteenuseid, linnakantselei jätkab vähendatud funktsioonidega.

Spordi- ja noorsooameti, kultuuriameti ja haridusameti ülesandeid analüüsitakse ja nende valdkondade suuremaks sidustamiseks töötatakse välja konkreetne kava. Perekonnaseisuamet viiakse sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna abilinnapea haldusalasse. Linnaarhiiv ametina ei jätka, ülesanded viiakse üle linnakantseleisse. Seevastu seni linnakantseleis olnud haldusteenistuse funktsioonid viiakse üle linnavaraametisse. Tallinna energiaagentuuri kui iseseisva asutuse tegevus lõpetatakse ja selle funktsioonid viiakse üle strateegiakeskusesse.

Linnapea sõnul lisandub ümberkorralduste käigus veel muudatusi, täpsustatud plaan valmib sügiseks.