"79 aastat tagasi viidi öösel vastu 14. juunit Eestimaa kodudest ära külmale maale üle 10 000 inimese. Juuniküüditamine jättis meie rahva hinge sügava haava, hävitades süütute eestimaalaste elusid ning lõhkudes igaveseks perekondi," kirjutas Ratas sotsiaalmeedias.

"Mälestan südamest küüditamise ohvreid ning avaldan siirast kaastunnet kõigile, kes on traagiliste sündmuste tõttu kannatanud," lisas peaminister.

1941. aasta juuniküüditamine oli inimsusevastane kuritegu, mille panid NSV julgeolekujõud toime Baltikumis ja endises Bessaraabias "nõukogudevastastest elementidest" vabanemiseks.

Represseeritute hulgas oli poliitikuid, omavalitsustegelasi, riigiametnikke, politseinikke ja sõjaväelasi, ettevõtjaid ja edukamaid põllumehi, haritlasi ja seltskonnategelasi, kellest paljud saadeti vangilaagritesse ning kellega koos küüditati ka nende pereliikmed.

Enamik Siberisse asumisele saadetuist olid naised ja lapsed, kelle isad ja abikaasad vangistati.

Eestist küüditati 1941. aastal Siberisse rohkem kui 10 000 inimest. Juuniküüditamise tagajärjel hukkus umbes 6000 inimest.