Terviseamet teatas, et OÜ Lunden Food toidukäitlemisfirmas on koroonaviirusesse nakatunud kokku 13 ettevõtte töötajat. Puhangu ohjamiseks alustati töötajate kodust isolatsiooni kui ruumide desinfitseerimist.

Terviseameti põhja regionaalosakonna menetlusgrupi juht Juta Varjase sõnul selgitab terviseamet koos ettevõttega välja kõik võimalikud haigestunutega kokkupuutunud inimesed ning nõustab osaühingut Lunden Food edaspidise tegevuse korraldamisel.

„Meie hinnangul on tegemist kõrge riskiga haiguspuhanguga, mille lahendamine eeldab mitmete meetmete rakendamist,“ ütles Varjas.

280 töötajaga Lunden Food tõhustas esimese meeskonnaliikme nakatumise järel koheselt kaitsemeetmeid, isoleeris nakatunute lähikontaktsed ning jälgib hoolega töötajate tervislikku seisundit, et hoida seeläbi ära nakkuse edasine levik.

Lunden Foodi juhatuse esimehe Ülo Rekkaro sõnul on tehases tuvastatud viiruspuhang märk sellest, et viirus pole Eestis kuhugi kadunud ning võib vaatamata suurtele pingutustele ja rangetele hügieenireeglitele siiski ootamatult tabada.

„Kaardistasime kõik lähikontaktsed ja saatsime nad kodusele jälgimisele. Võtsime töötajate transpordiks kasutusele rohkem busse, et hoida kinni 2+2 reeglist teel tööle ja koju. Bussides on kohustuslik kanda maske ja desinfitseerida käsi, uuest nädalast alates on bussides tööl turvamehed, kes jälgivad, et kõik bussides viibijad järgiksid ettevaatusabinõusid,“ ütles ta.

Rekkaro sõnul on tööstuse meeskond alates märtsikuust, mil koroonaviirus Eestis laiemalt levima hakkas, jälginud tavapärasest oluliselt hoolikamalt töötajate tervislikku seisu – igal töötajal mõõdetakse tööle saabudes temperatuuri ning palaviku korral saadetakse ta 14 päevaks koju. Lisaks on tõhustatud märkimisväärselt kontrolli isikukaitsevahendite ja desinfitseerimiste üle.

„Kätehügieen ning isikukaitsevahendite kasutamine on meil toidutööstusele omaselt igapäevaselt äärmiselt rangelt reguleeritud – haigena tööletulek on keelatud nii täna kui ka tavarežiimil töötades. Kriisi tekkides hakkasime lisaks iga vahetuse järgsele desinfitseerimisele tegema veel täiendavat, kõige tõhusama taseme desinfitseerimist nii tootmises kui ka olmeruumides ning viisime eri töölõikude vahelise kontakti miinimumini. Hankisime lisaks kinnastele ja maskidele ka visiirid töötajatele, kes ei saa kanda tavalisi kaitsemaske,“ sõnas Rekkaro.

Veterinaar- ja toiduameti toiduosakonna juhtivspetsialist Jaana Oona sõnul puuduvad tänase seisuga tõendid viiruse levikuks toidu kaudu.

„Pole teada ühtegi juhtumit, kus nakatunud toidu valmistaja oleks põhjustanud toidu saastumise ning omakorda uue nakatumise,“ ütles Oona, kelle sõnul on oluline, et ettevõttes oleks tagatud toiduohutus ka sellisel juhul, kui osa töötajatest on haigestunud ning tööd jätkatakse väiksema kollektiiviga.

Kokku on perioodil 31. mai kuni 5. juuni koroonaviirusesse nakatunud 13 Lunden Food OÜ töötajat, neist neli viimase ööpäeva jooksul.