Delfile teadaolevalt oli 15. mail Audrus surnuks tunnistatud mees just The Tuberkuloitedi asutajaliige. Esialgu oligi põhjust arvata, et surma on põhjustanud terviserike, kuid nädalapäevad hiljem, 18. mail peeti tapmises kahtlustatavana kinni Kandla elukaaslane.

Nimelt oli surma täpse põhjuse väljaselgitamiseks saadetud Kandla surnukeha lahangule, mille käigus leiti viiteid, et tema surm võis saabuda vägivalla tagajärjel.

Pärnu politseijaoskonna juhtivuurija Lennart Pulga sõnul andis naine politseile oma ütlused, millest selgus, et Kandla jaoks saatuslikul õhtul olid Kandla ja ta elukaaslane koos alkoholi tarbinud ja neil tekkis tüli. Juhtunu täpsemad üksikasjad selgitatakse välja kriminaalmenetluse käigus.

20. mail võeti tapmises kahtlustatav naine vahi alla. Prokurör Merry Tiitus kommenteeris, et kogutud tõendid annavad aluse kahtlustada, et naine oli alkoholi mõju all muutunud agressiivseks ja siis oma elukaaslast rünnanud. "Et välistada sarnase olukorra tekkimist, pidas prokuratuur vajalikuks ta kriminaaluurimise ajaks vahi alla võtta,“ ütles Tiitus.

Kriminaalmenetlus alustati karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb tapmist. Menetlust juhib Lääne ringkonnaprokuratuur.

Perevägivald kasvab

Eesti Päevaleht kirjutas aprillis, et perevägivalla kuritegude arv on paari aastaga kasvanud ligi tuhande võrra. See on toonud kaasa lähisuhtes toime pandud kehalise väärkohtlemise juhtumite menetlusotsuste arvu suurenemise.

Möödunud aastal tehti kohtueelses menetluses selliste juhtumite puhul lõplikke menetlusotsuseid 3264 kuriteo ja 2288 isiku kohta, 2017. aastal 2382 kuriteo ja 1735 isiku kohta.

Viimastel nädalatel on meedia tähelepanu pälvinud mitmed surmaga lõppenud perevägivallajuhtumid. Nädal peale Kandla surma kaotas elu Kiviõlis elanud 37-aastane naine. Tema surma põhjustamises peeti kinni naise 35-aastane elukaaslane, kes kogutud tõendite põhjal oli naisele tekitanud päev varem niivõrd raskeid kehavigastusi, et naine järgmisel päeval suri.

Üksikasjalikumalt kirjutas sellest juhtumist ka Eesti Päevaleht. Artiklis selgub, et elukaaslase tapnud mees oli varem naise oma tahtele allutanud ja keelanud tal sõpradega suhtlemise.

Mai keskpaigas leidis aset raske juhtum Kuusalu vallas, mis õnne kombel surmaga ei lõppenud, kuid üliraskes seisus olnud kuulihaavaga kannataja viidi haiglasse. Tegemist oli tuntud laskeinstruktor Martin Bahovskiga, keda oli tulistanud tema purjus abikaasa.

Mida teha vägivalda märgates?

* Kui satud ise hätta või kuuled naabrite juurest sõimu, appihüüdeid, näed vägivalla kasutamist, helista hädaabinumbril 112.

* Ise pole mõistlik tüli lahendama asuda – vägivallatseja võib rünnata ka kõrvalist isikut.

* Julgusta otsima abi ja pöörduma politseisse, ohvriabisse, naiste tugikeskusesse või arsti poole, et fikseerida füüsilise vägivalla tagajärjed.

* Ohvriabi kriisitelefon on 116 006. Ohvriabi ja naiste tugikeskuste kontaktid leiad www.palunabi.ee.

* Kui näed hädasolevat last, helista lasteabitelefonile 116 111 või kirjuta www.lasteabi.ee.

* On oluline, et lapsed teaksid: murest, millest mingil põhjusel ei saa rääkida oma vanemaga, võib rääkida näiteks perearsti, klassijuhataja, mõne sugulase või politseinikuga.