Innove hindamisagentuuri juht Auli Udde kommenteeris, et tänavu kevadel kehtestatud eriolukord riigis pani gümnaasiumid olukorda, kus nad otsisid uusi võimalusi 10. klassidesse soovivate õpilaste sisseastumiskatsete tegemiseks.

Tartu koolide esindus pöördus aprilli alguses Innove poole palvega aidata kaasa sisseastumistesti digitaliseerimisel ja läbiviimisel. "Võtsime aega mõtlemiseks ja otsustasime aidata, sest jõudsime kokkuleppele, et teisedki koolid võivad digitaliseeritud sisseastumistesti kasutada. Otsustavaks sai ka asjaolu, et e-sisseastumistesti kasutajate arv oli väga suur ning õpilased kandideerisid Tartu gümnaasiumidesse kogu Lõuna-Eestist ning Tallinnastki," selgitas Udde.

Lepiti kokku, et testimine viiakse läbi eksamite infosüsteemis EIS, mis on arendatud suuremahuliste testide läbiviimiseks, kus on kuni 6000 üheaegset kasutajat ning sellel keskkonnal on palju alajaotusi.

EISi pidi õpilane Udde sõnul sisse logima, kasutades ID-kaarti, mobiil-ID või HarID. Enne testi pidi isik ennast tuvastama. Nii sisse logimine kui isiku tuvastamine olid vajalikud, tagamaks, et testi sooritab sama isik, kellele test oli suunatud.

Kuivõrd e-sisseastumistesti tegid õpilased kodudes, siis oli testi sooritamiseks kasutusele võetud petmise minimaliseerimise meetmed:

  • Test oli ühesuunaline, st õpilane ei saanud testi lahendades minna tagasi eelmise ülesande juurde.
  • Testil oli mitu varianti. Variandid andis süsteem õpilasele sooritamiseks juhuslikult.
  • Testil oli ette nähtud 60 minutit nii eesti keele kui matemaatika osa lahendamiseks. Seejärel sulgus test automaatselt, st aeg oli piiratud.
  • Testiosade vahel oli 10-minutiline paus.


Peale testimist hakkasid liikuma kuuldused, et testi ajal kasutati nii guugeldamist kui ka äppi matemaatikaülesannete lahendamiseks. Udde teatas, et Innovel ei ole objektiivset info selle kohta, kas testimisel kasutati kõrvalist abi.

"Gümnaasiumid otsustavad ise, mis tingimustel nad õpilasi kooli vastu võtavad," selgitas Udde.

"Koolid olid teadlikud, et kodus testi sooritamine on igal juhul riskantne ja maandasid seda riski erinevate lisatingimustega – vestlused kandidaatidega, tunnistuse keskmine hinde arvestamine jm," lisas Udde.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid