"Tuuleenergial on taastuvatest energiaallikatest Eestis praegu kõige laialdasem arengupotentsiaal," ütles peaminister Jüri Ratas. "Valitsus on juba teinud otsuseid, mis kaotavad osal tuuleparkidest kõrguspiirangud maismaal, luues seeläbi arendajatele uusi võimalusi. Merealadele tuuleparkide rajamisega edasi liikumiseks peame tegutsema kaalutletult ning tegema tihedat koostööd, eelkõige lähinaabritega."

"Eriti suur võimsusvaru on Eestis merealade tuuleparkidel. Kogu võimaliku potentsiaali rakendamisel suudaksime toota kolm korda rohkem elektrit, kui praegu tarbime," ütles majandus- ja taristuminister Taavi Aas. "Esimese sammuna peame tugevdama Eesti-Läti koostööd ühiste tuuleparkide kavandamiseks. Plaanime sel teemal Lätiga sõlmida ka ühiste kavatsuste memorandumi, mille eelnõu arutab valitsus juunis."

Komisjon otsustas, et majandus- ja kommunikatsiooniministeerium jätkab koos teiste osalistega tegevusi Läänemere mere-energiavõrgu edendamiseks. Eesti maismaatuuleparkide rajamisest annab rahandusministeeriumi riigihalduse ministri haldusala valitsusele uue ülevaate pärast kohalike omavalitsuste üldplaneeringute ja eriplaneeringute kehtestamist aastal 2022.

Lisaks sai komisjon täna ülevaate majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi koostatud pikaajalise hoonete rekonstrueerimise strateegia põhimõtetest. Eesti hoonefondi arvele langeb umbes 50 protsenti siinsest energiatarbimisest.

Valitsuse möödunud aasta 11. juuli korraldusega moodustatud kliima- ja energiakomisjoni eesmärk on vähendada Eesti kasvuhoonegaaside heidet, parandades sellega Eesti majanduse konkurentsivõimet ning tagades energiajulgeoleku ja -varustuskindluse. Komisjoni tegevust juhib peaminister. Komisjoni liikmed on: haridus- ja teadusminister, kaitseminister, keskkonnaminister, majandus- ja taristuminister, rahandusminister, välisminister. Teised ministrid osalevad komisjoni istungil peaministri kutsel. Komisjoni sekretär on riigikantselei strateegiadirektor, kes osaleb komisjoni istungil sõnaõigusega.