"Pean tähtsaks valimiskomisjonide jätkuvalt usaldusväärset tööd ning valimiskorralduse edasiarendamist. Pika aja jooksul on vabariigi valimiskomisjoni usaldatud väga kõrgelt ja selle usalduse püsimise eest tuleb hea seista ka edaspidi," märkis Kask.

Lisaks Kasele ja Miklile kuuluvad neljaks aastaks nimetatud komisjoni Tallinna halduskohtu kohtunik Janek Laidvee, õiguskantsleri asetäitja-nõunik Kantselei direktor Olari Koppel, riigiprokuratuuri juhtiv riigiprokurör Dilaila Nahkur-Tammiksaar, riigikantselei istungiosakonna juhataja Aivar Rahno ning audiitorkogu poolt nimetatud KPMG Baltics OÜ IT nõustamiseteenuste juht Teet Raidma.

VVK ülesanne on kindlaks teha üleriigilised hääletamis- ja valimistulemused, tagada riigikogu valimise, vabariigi presidendi valimise, kohaliku omavalitsuse volikogude valimise, Euroopa Parlamendi valimise ning riigikogu esimehe ja aseesimeeste valimise ning rahvahääletuse korraldamise ühetaolisus. Samuti juhendada teisi valimiskomisjone, valvata nende tegevuse järele ning täita muid seadustest tulenevaid ülesandeid.