2 + 1 ja 2 + 2 ristlõikega maanteelõikude teekatete suuremat lagunemist põhjustavad mitmed erinevad asjaolud, kus olulist rolli mängib suur liiklussagedus.

Suur liiklussagedus kombineerituna naastrehvidega talveperioodil avaldab olulist mõju pikiroobaste tekkele, sealjuures tuleb arvestada, et 2 + 1 ja 2 + 2 ristlõikega maanteelõikude seisunditase on kõige kõrgem ehk tase 3 või 3+, mis tähendab, et talvel peavad sõiduradade sõidujäljed olema enamiku ajast lume- ja jäävabad.

Talveperioodil avaldab teekatete lagunemisele mõju ka pidev sulamis- ja külmumistsüklite vaheldumine, mis intensiivistub just kevaditi.

Koos suure liiklussagedusega võivad sellistes olukordades ka silmale nähtamatuks jäävatest pragudest ja defektidest areneda kiiresti augud, mistõttu on oluline olla valmis selliste ohtlike defektide kiireks likvideerimiseks.

Laiemate teede hooldustööde mahud on suuremad

Laiemate teede rajamisega kaasneb hooldetööde mahu suurenemine nii talihoolde kui ka suvise hoolde puhul, kuna suureneb teekatte pind, liikluskorraldusvahendite maht ja haljastatud eraldusriba puhul niidetava maa-ala pindala.

2 + 2 teelõikudel kasutatakse rohkem parempoolset sõidurada, vasak on möödasõitude jaoks. Olenemata sellest, et üks sõidurada saab rohkem vatti, 2 + 2 ristlõikega teede puhul ühe sõiduraja suurem kasutamine hooldetööde tegemise mahtu ei vähenda.

VAATA JA LOE LISAKS:


Mõningal määral 2 + 2 ristlõikega teelõik muidugi lihtsustab hoolde- ja remonttööde tegemist, sest võimaldab ilma vastassuunas liiklejaid häirimata suunata liikluse ühele sõidurajale, et teine rada remondiks sulgeda.

Samuti võimaldab see liiklejatel ilma vastassuunavööndisse põikamata mööduda tee ääres liikuvatest niidukitest ja teistest töötavatest hooldesõidukitest.

2 + 1 sõiduradade remondil liiklus seisma ei jää

2 + 1 ristlõikega tee puhul on ühe sõiduraja remondi korral võimalik kasutada kahte liiklusele avatuks jäävat sõidurada. Kui remont peaks osutuma vajalikuks sõidurajal, kus sõidusuunas on ainult üks rada, siis teatud lõikudes on võimalik teel olev keskpiire lahti monteerida ja suunata liiklus teisele poole piiret.

Selle lihtsustamiseks nähakse projektides ette teatud vahemaa tagant lühikesed lõigud, kus piire on paigaldatud hülssidesse, mis lihtsustab nimetatud lõigus piirdepostide eemaldamist ja hilisemat tagasi paigaldamist.

Kõnealust võimalust kasutatakse pigem pikemaajaliste tööde puhul. Lühemaajalised tööd, nagu suvine teeserva niitmine, võivad siiski lühiajalist häiringut tekitada, kuid selle leevendamiseks tehakse neid töid lõikudes, kus sõidusuunas on ainult üks sõidurada, üldjuhul kas varastel hommikutundidel või hilisematel õhtutundidel, mil liiklust on oluliselt vähem.

Projekt valmib Delfi, Accelerista ja Maanteeameti koostöös.