Reedel varisesid Kivi-Vigala külas Sääla tee 8 kortermajas kolm rõdu. Vigala osavallavanema Priit Kärsna sõnul selgus ekspertide vaatluse käigus, et hoone rõdud on paigaldatud ilma nõuetekohaste kinnitusteta majale juurde. Õnnetuses keegi viga ei saanud.

Päästeamet tunnistas hoone varisemisohtlikuks ja kehtestas sisenemiskeelu. Oht on, et ka teised rõdud võivad variseda, hoone otsasein kokku kukkuda ja tuule korral võib ka avatud katus tuule alla võtta. Musta stsenaariumi korral võivad ka korterid variseda.

Hoones elanud inimesed said Kärsna sõnul ööbimiskoha Vana-Vigala TTK õpilaskodus, sugulaste juures või sotsiaalkorteris. Kortermajast tuli välja kolida ka osavallavalitsusel, kelle ruumid seal olid.

Osavallavanem on tihedas suhtluses tehnilise järelevalve ameti ja päästeametiga, et vaadata, kas ja millistel tingimustel on võimalik osadesse korteritesse tagasi kolida. "Seda aega, kui kaua sisenemiskeeld peab olema, on praegu võimatu prognoosida. Kõik sõltub eksperthinnangutest," ütles Kärsna. 1972. aastal ehitatud maja turuväärtust arvestades ei ole ta väga optimistlik, kas seal saab üldse lähiajal elada. "Kui on vaja väga põhjalikke töid teha, siis võib juhtuda, et maja taastamine ei osutu mõttekaks," nentis Kärsna.