Päästjate saabudes tuli kahekordse elumaja katuselt musta suitsu. Koheselt alustati suitsusukeldumisega ning hoonest inimeste otsimisega, mille käigus toodi majast välja üks kannatanu, keda üritati kohapeal kiirabi poolt elustada, kuid mis ei andnud tulemusi. Hukkunud mees leiti hoone köögiosast, kus põleng ka esialgsete andmete kohaselt alguse sai. Teadaolevalt puudus majas suitsuandur.

Tulekahju tekkepõhjus ei ole teada. Sündmuse täpsemad asjaolud selgitab välja edasine menetlus.

Selle aasta viie kuu jooksul on Eestis tulekahjudes hukkunud 17 inimest.

Tulekahju kiireks avastamiseks on hädavajalik, et igas majapidamises on töökorras suitsuandur ning arvestada tuleb sellega, et tulekahju areneb eluohtlikuks väga kiiresti! Tuleb veenduda, et suitsuandur on töökorras.

Suitsuanduri korrasoleku kontrollimiseks tuleb vajutada testnuppu, mille järel peab kostuma häiresignaal. Vajaduse tekkimisel vahetada viivitamatult anduri patarei ning paigalda andur kohe lakke tagasi.