Eelnõu on tekitanud sügavat muret nende hulgas, kes usuvad, et see teeb Hongkongi unikaalsele eristaatusele tegelikkuses lõpu, vahendab BBC News.

Hiina Riiklik Rahvakongress hääletas küll eelnõu üle, aga mingit tegelikku võimalust, et valitsuse esitatud eelnõu oleks võidud tagasi lükata, ei olnud.

Hääletustulemus oli 2878 poolt, üks vastu ja kuus erapooletut.

„See säilitab ja parandab „üks riik, kaks süsteemi” poliitikat,” ütles Riikliku Rahvakongressi esimees Li Zhanshu. „See on kooskõlas konstitutsiooni ja Hongkongi põhiseadusega ning on Hiina rahva, sealhulgas Hongkongi rahva huvides.”

Eelnõu saadetakse nüüd edasi Hiina Kommunistliku Partei alalisse komiteesse ja sellest võib seadus saada augustiks.

Eelnõu kõik üksikasjad ei ole teada, aga sellega kriminaliseeritakse eraldumispüüdlused, Hiina keskvalitsuse vastane tegevus, terrorism ehk vägivalla ja hirmutamise kasutamine rahva vastu ning Hongkongi asjadesse sekkuvate välisjõudude tegevus.

Eelnõus öeldakse ka, et vajaduse korral moodustavad Hiina keskvalitsuse asjakohased julgeolekuorganid oma agentuure Hongkongis, et täita vajalikke ülesandeid riikliku julgeoleku kaitsmiseks vastavalt seadusele.

See tähendab, et Hiinal võib potentsiaalselt olla Hongkongis oma julgeolekuasutusi linna omade kõrval.